Záverečné práce

NázovSpojená s praxouZameranieSpoločnosť
Využití mobilní techniky pro sběr dat v kolejišti, provozování vlaků s elektronickou vlakovou dokumentací - DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Podmínky pro přechod přeprav ze silniční na železniční dopravu v podmínkách Plzeňského kraje - DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Způsob vyhodnocení sankčního systému odpovědnosti za zpoždění mezi dopravcem a správcem infrastruktury - BP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Kritéria pro stanovení standardu vybavení spádovišť - DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Pravidla priorit při operativním řízení železniční dopravy - BP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Racionalizácia železničnej dopravnej prevádzky na trati Domažlice – Planá u Mariánských Lázní – DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Racionalizácia železničnej dopravnej prevádzky na trati Olomouc – Domašov nad Bystřicí – Krnov – DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy v podmínkách svobodného přístupu na železniční dopravní cestu - DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Zpoplatnění železniční dopravní cesty ve vybraných evropských zemích – BP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Komunikace s veřejností v prostředí SŽDC – BP/DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Návrh možností zavedenia IDS v Banskobystrickom samosprávnom kraji – DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Návrh možností zavedenia IDS v Trnavskom samosprávnom kraji - DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Budúcnosť nočnej dopravy v európskom priestore v kontexte VRT a dostupnej leteckej dopravy – BP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Analýza /vyhodnotenie/ návrhy/ možnosti zavedenia prevádzky regionálnej osobnej dopravy bez sprevádzajúceho personálu na vybranej trati – BP/DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Čerpanie finančných prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a ich vplyv na rozvoj Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Návrh vytvorenia štátneho fondu dopravy v podmienkach SR - DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Analýza železničných systémov v krajinách V4 - BP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Analýza dopravných prevádzkových procesov vo vybranej ŽST - BP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Analýza železničnej dopravnej infraštruktúry v Prešovskom samosprávnom kraji - BP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Analýza železničnej dopravnej infraštruktúry v Rakúskej republike - BP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Návrh marketingovej stratégie vybraného dopravného podniku, prípadne dopravnej služby - DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Identifikácia a riadenie rizík v ZSSK CARGO - DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Efektívnosť premiestnenia posunujúcej zálohy zo ŽST Lučenec do ŽST Tomášovce z dôvodu obsluhy vlečky PRP Tomášovce – BP/DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Efektívne prepojenie diaľkovej železničnej osobnej dopravy medzi SR a Rakúskom v súvislosti so zvýšením rýchlostí na trase Bratislava – Marchegg – Viedeň po roku 2023 – BP/DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Návrh diaľkovej železničnej dopravy na relácii Košice - Bratislava s nádväznosťou do Viedne po roku 2023 z hľadiska optimalizácie použitých vozidiel – BP/DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Efektívnosť prevzatia posunu dopravcom od ŽSR v ŽST Zvolen východ – BP/DP Nie Doprava a logistika AZU Žilina
Analýza subdodávok v logistike výrobného podniku Áno Výroba a produkcia SLOVAK TECHNO EXPORT - PLASTYMAT s.r.o.