Záverečné práce

NázovSpojená s praxouZameranieSpoločnosť
Návrh a realizácia pracoviska pre 3D tlač na báze plastov na podporu technickej prípravy výroby Áno Stroje a strojárenstvo Kipech Production Hotel s.r.o.
Simulácia radenia dvojrýchlostnej prevodovky bez prerušenia toku momentu pre elektromobil Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Simulácia preraďovania rýchlostí v dvojspojkovej prevodovke Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Prediktívna údržba - monitoring strojov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Údržba strojov a zariadení Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Údržba strojov a zariadení Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Prediktívna údržba - monitoring strojov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Prediktívna údržba - monitoring strojov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zefektívnenie správy obalového hospodárstva a jeho tok v podniku Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Relayout skladu expedície v spoločnosti Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Simulácie výrobnych procesov & od dizajnu až po výrobu Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Zváracie aplikácie pre konštrukciu sedadla Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Validačné procesy konštrukcie sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Materialy a ich zloženie pre konštrukciu sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Analýza výrobných procesov pri výrobe sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Digitalizácia v strojárskom priemysle Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Aplikácia pokročilej technológií v konštrukciách sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Zváracie aplikácie pre konštrukciu sedadla Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Simulácie výrobnych procesov & od dizajnu až po výrobu Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Dizajn uzamykania mechanizmov pre konštrukciu sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Spájacie komponenty a ich aplikácie Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Prevodové mechanizmy pre konštrukcie sediel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Dizajn a aplikácia plastovych partov pre mechanizmy sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Riešenia kinematiky sedadiel pre konštrukciu sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Nove materialy v konštrukcii sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
3D tolerančna analýza pre konštrukciu sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Simulácia výrobných procesov Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Deformácie dielov spôsobené teplom pri MAG zváraní. Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Optimalizácia zváracieho procesu na základe vyhodnocovania online dát pri robotickom zváraní kovových konštrukcií sedadiel do aut Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Návrh kamerového systému pre odhalenie chýbajúcej ihličky pre skupinu produktov BU Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zvýšenie rozmerovej stálosti (kruhovitosť) oporných rolní pre brúsenie IDM na strojoch NOVA Nie Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zvýšenie životnosti vulkolanu pri rozťahovaní klietok Nie Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Využitie 3D tlače pre priemyselné využitie v oblasti náradia Nie Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Vytvorenie konštrukčného návrhu lámača triesky u STN pre materiály Rst35 a 37 Nie Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Náhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchlo reznej ocele s povlakom FeinAl Nie Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh vhodného druhu PVD povlaku ako náhrada za CVD Nie Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh robustného riešenia Soft Locku, ktorého funkcia nie je závislá od trenia / Robust design of "SoftLock" mechanism with minimal influence on Friction Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Zvyšovanie efektivity riadenia rizika v oblasti vývoja a výroby automobilových sedadiel/Enhancing the efficiency of risk management in automotive seating design and manufacturing Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh mechanizmu sklápateľnej hlavovej opierky spĺňajúcej požiadavky špecifikácie FMVSS 202a/Proposal of the foldeable head restraint mechanism fulfilling requirements of the FMVSS 202a requirements Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Ergonómia (pocitové vlastnosti-komfort ovládania) odomykacieho mechanizmu pozdĺžneho posuvu sedačky. Navrhnutie riešenia minimalizovania oscilácie ovládacej páky po odistení z hornej polohy/Unlocking issue of track release system.Propose solution to stop Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh konceptu vstrekovacej formy pre vonkajší plastový kryt sedačky/Concept of injection mould for plastics outer side valance Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Robotizácia montážneho procesu sedačky/Robotization of seat assembly process Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh komforných alebo "smart" aplikácií/funkcií pre novú generáciu sedačiek v strednom segmente vozidiel/Comfort/clever features in next generation seats Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Software pre návrh počtu zubov planétových prevodoviek na základe požadovaného prevodového pomeru a ďalších vhodných parametrov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zníženie počtu priechodov pri brúsní čiel na stroji DDS. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Optimalizácia tepelného spracovania na pásovej kaliacej peci Wienstroth. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Nakladanie opačne orientovaného synchroneho krúžku do pracovného priestoru brúsky Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zlepšenie priamosti obežnej dráhy po zápichovom brúsení. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Príprava konceptu nahradenia aktuálnych lisov v montážnej linke za Servolise. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh a optimalizácia COM add-in do MS Office pre správu reportov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Solution for ensuring the position of synchronization sleeve in neutral status Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Components for Clutch Release Bearings with joined functions Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Proposal of assembly connection of antiwear clutch release ring and outer ring Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Spoľahlivosť prevádzky centrálnych zariadení (CZ) Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Metodiky hodnotenia environmentálnych aspektov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Likvidácia odpadových vôd. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh a optimalizácia ložísk v dvojspojkovej prevodovke Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Energomanažment vo veľkom podniku Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Kontrola držiakov na parameter nevyváha a stanovenie hraničnej hodnoty nevyváhy držiakov brúsnych kotúčov pri výdaji zo skladu náradia do výroby. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Optimalizácia elektród pri procese odporového stykového zvárania Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh vhodného pohonu pre zapichovacie frézovacie zariadenie Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Nová generácia tesnení s nízkym súčiniteľom trenia Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Prúdenie vzduchu okolo spojkového ložiska počas prevádzky Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Prúdenie maziva v ložisku počas prevádzky Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Inovácia bicykla Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh a realizácia prototypovej vulkanizačnej formy prostredníctvom 3D tlače Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Verifikácia simulácií pevností kovov s experimentálnymi meraniami. Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Vývoj matematického modelu pre simuláciu dynamickej tuhosti gumy v závislosti na frekvencií a na intenzite zaťažovania. Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Zefektívnenie čistenia foriem v automobilovom priemysle Nie Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.