Záverečné práce

NázovSpojená s praxouZameranieSpoločnosť
Aplikácia jednotného informačného systému vo výrobnom podniku Áno Stroje a strojárenstvo V+S Welding, s.r.o.
Návrh konštrukcie piatej osi robota Áno Stroje a strojárenstvo VT-hadice & plast s.r.o.
Simulácia procesu kalibrovania, vplyv zmeny parametrov na výstupnú kvalitu Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Nakladanie opačne orientovaného synchroneho krúžku do pracovného priestoru brúsky Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zlepšenie priamosti obežnej dráhy po zápichovom brúsení. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Prúdenie vzduchu okolo spojkového ložiska počas prevádzky Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh a optimalizácia ložísk v dvojspojkovej prevodovke Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Inovácia bicykla Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Solution for ensuring the position of synchronization sleeve in neutral status Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh a optimalizácia COM add-in do MS Office pre správu reportov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Software pre návrh počtu zubov planétových prevodoviek na základe Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Components for Clutch Release Bearings with joined functions Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Proposal of assembly connection of antiwear clutch release ring and outer ring Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Príprava konceptu nahradenia aktuálnych lisov v montážnej linke za Servolise. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Metodiky hodnotenia environmentálnych aspektov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Likvidácia odpadových vôd. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Energomanažment vo veľkom podniku Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Simulácia procesu kalibrovania, vplyv zmeny parametrov na výstupnú kvalitu dielov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Kontrola držiakov na parameter nevyváha a stanovenie hraničnej hodnoty nevyváhy držiakov brúsnych kotúčov pri výdaji zo skladu náradia do výroby. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh vhodného pohonu pre zapichovacie frézovacie zariadenie Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh digitálneho modelu zariadenia, " Cleanning box" pre výrobné nástroje s chladiacimi kanálikmi. Áno Stroje a strojárenstvo ProTech Coating Service, s.r.o.
Určovanie medzných kriviek deformácie s použitím metód digitálnej obrazovej korelácie Nie Analýzy a štatistiky Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Simulácia radenia dvojrýchlostnej prevodovky bez prerušenia toku momentu pre elektromobil Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Simulácia preraďovania rýchlostí v dvojspojkovej prevodovke Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Prediktívna údržba - monitoring strojov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Údržba strojov a zariadení Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Údržba strojov a zariadení Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Prediktívna údržba - monitoring strojov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zefektívnenie správy obalového hospodárstva a jeho tok v podniku Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Relayout skladu expedície v spoločnosti Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Simulácie výrobnych procesov & od dizajnu až po výrobu Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Zváracie aplikácie pre konštrukciu sedadla Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Validačné procesy konštrukcie sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Materialy a ich zloženie pre konštrukciu sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Analýza výrobných procesov pri výrobe sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Digitalizácia v strojárskom priemysle Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Aplikácia pokročilej technológií v konštrukciách sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Zváracie aplikácie pre konštrukciu sedadla Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Simulácie výrobnych procesov & od dizajnu až po výrobu Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Dizajn uzamykania mechanizmov pre konštrukciu sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Spájacie komponenty a ich aplikácie Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Prevodové mechanizmy pre konštrukcie sediel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Dizajn a aplikácia plastovych partov pre mechanizmy sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Riešenia kinematiky sedadiel pre konštrukciu sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Nove materialy v konštrukcii sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
3D tolerančna analýza pre konštrukciu sedadiel Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Simulácia výrobných procesov Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Deformácie dielov spôsobené teplom pri MAG zváraní. Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Optimalizácia zváracieho procesu na základe vyhodnocovania online dát pri robotickom zváraní kovových konštrukcií sedadiel do aut Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Návrh kamerového systému pre odhalenie chýbajúcej ihličky pre skupinu produktov BU Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zvýšenie rozmerovej stálosti (kruhovitosť) oporných rolní pre brúsenie IDM na strojoch NOVA Nie Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zvýšenie životnosti vulkolanu pri rozťahovaní klietok Nie Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Využitie 3D tlače pre priemyselné využitie v oblasti náradia Nie Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Vytvorenie konštrukčného návrhu lámača triesky u STN pre materiály Rst35 a 37 Nie Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zvyšovanie efektivity riadenia rizika v oblasti vývoja a výroby automobilových sedadiel/Enhancing the efficiency of risk management in automotive seating design and manufacturing Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh mechanizmu sklápateľnej hlavovej opierky spĺňajúcej požiadavky špecifikácie FMVSS 202a/Proposal of the foldeable head restraint mechanism fulfilling requirements of the FMVSS 202a requirements Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh a realizácia prototypovej vulkanizačnej formy prostredníctvom 3D tlače Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Verifikácia simulácií pevností kovov s experimentálnymi meraniami. Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Vývoj matematického modelu pre simuláciu dynamickej tuhosti gumy v závislosti na frekvencií a na intenzite zaťažovania. Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Zefektívnenie čistenia foriem v automobilovom priemysle Nie Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.