Your First EURES Job - projekt finančnej podpory pracovnej mobility

Autor: EURES
Zameranie: Rôzne
Miesto: EÚ/EHP
Dátum: 03.04.2019 - 03.04.2020
0
198d
259
Projekt

Your First EURES Job je program Európskej únie zameraný na pracovnú mobilitu, pomocou ktorého si mladí ľudia (do 35 rokov) môžu nájsť prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v inom členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande a zamestnávatelia môžu nájsť kvalifikovaných pracovníkov. Jeho cieľom je obsadiť zodpovedajúce pracovné miesta mladými uchádzačmi o prácu a záujemcami o pracovnú prípravu v rámci Európy.

     Čo získate...

    Prostredníctvom programu Your First EURES Job môžete získať finančnú podporu:

  • pri vycestovaní na pracovný pohovor do zahraničia,
  • na pokrytie nákladov spojených s prípravou (napr. jazykové kurzy), uznaním kvalifikácie a sťahovaním

https://www.eures.sk/clanok_detail.php?id=865

MAPA