ŠPECIALISTA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV – Absolventský program

Autor: AZU Žilina
Zameranie: Doprava a logistika
Miesto: Bratislava
Dátum: 01.08.2019
0
9d
129
Job

Pracovná náplň:

Budeš definovať úžitkové, ekonomické vlastností ŽKV (železničné koľajové vozidlo).

Tvojou úlohou bude špecifikácia požiadaviek na vybavenie ŽKV z hľadiska technicko-konštrukčného prevedenia ŽKV.

Tiež budeš riešiť zadávanie požiadaviek na obstaranie ŽKV.

Budeš posudzovať zmeny počas realizácie výroby, rekonštrukcie ŽKV odchýlene od zadania vyvolaných zmenou požiadaviek noriem, predpisov, ZSSK ako aj návrhov výrobcu.

Postupne sa dostaneš aj ku zaradeniu vozidla do skúšobnej prevádzky (za účasti cestujúcich).

Budeš kontrolovať dosiahnutie plánovaných technických a úžitkových parametrov ŽKV počas skúšobnej prevádzky s cestujúcimi.

Budeš zodpovedný za zaraďovanie ŽKV z operatívnej evidencie do evidenčného stavu.

Po úplnom zapracovaní na pracovnej pozícii sa budeš venovať:

Zodpovedať za technickú realizáciu komplexných projektov ako sú ucelené vlakové súpravy, motorové jednotky a pod., pri ktorých budeš zastupovať spoločnosť ako technický garant projektu v zmysle príslušných dodávateľských zmlúv.

Predkladať správy o stave realizácii projektov pri projektoch financovaných z fondov EÚ.

Budeš zabezpečovať súčinnosť spoločnosti s dodávateľom pri realizácii projektu v zmysle zmluvných podmienok medzi spoločnosťou a dodávateľom.

Počas absolventského programu (AP) budeš ako absolvent priradený ku staršiemu a skúsenejšiemu kolegovi, ktorý ťa naučí všetko podstatné. Prechod na pracovnú pozíciu pre teba bude prirodzený a bezproblémový, nakoľko sa počas AP pracovný tlak na tvoju osobu minimalizuje. Preto nie je dôvod mať obavy z možnej zložitosti pracovných procesov. VŠETKO ŤA NAUČÍME!

Priebeh pracovného pomeru:

Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní minimálne 3 mesiace a maximálne 1 rok s 3- mesačnou skúšobnou lehotou. 

Po uplynutí tejto doby a po obojstrannej spokojnosti absolventa a zamestnávateľa bude absolvent preradený na profesiu, na ktorú sa pripravoval za zamestnanca, ktorý odchádza do starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Status pracovnej zmluvy sa tým zmení na dobu neurčitú.

Platové podmienky počas absolventského programu: nástupná mzda od 793 eur/brutto

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. Stupňa technického zamerania

Dátum nástupu: 01.08. 2019

Miesto výkonu práce: Bratislava

Týždenný pracovný režim: 37,5 hodín

 

V prípade záujmu nám pošli svoj životopis na: panisova.monika@slovakrail.sk

MAPA