STRATÉG ŽKV – Absolventský program

Autor: AZU Žilina
Zameranie: Doprava a logistika
Miesto: Bratislava
Dátum: 01.08.2019
0
9d
127
Job

Pracovná náplň:

Budeš skúmať a zabezpečovať požiadavky na stratégiu rozvoja ŽKV (železničných koľajových vozidiel), čo zahŕňa aj vypracovanie dlhodobého plánu rozvoja ŽKV.

Môžeš sa realizovať pri aktualizácií rozvojovej stratégie ŽKV.

Tiež budeš mať na starosti: technicko-ekonomickú správu ŽKV, vedenie evidenčného stavu ŽKV, spolupracovať pri vedení účtovného stavu ŽKV, inventarizáciu ŽKV

Po úplnom zapracovaní na pracovnej pozícii sa budeš venovať: o Zabezpečeniu nájmu a prenájmu ŽKV. o Vypracovaniu dlhodobého plánu rozvoja infraštruktúry. o Vypracovaniu dlhodobého plánu rozvoja technickej základne ŽKV. o Vypracovaniu dlhodobého plánu vyraďovania ŽKV.

Počas absolventského programu (AP) budeš ako absolvent priradený ku staršiemu a skúsenejšiemu kolegovi, ktorý ťa naučí všetko podstatné. Prechod na pracovnú pozíciu pre teba bude prirodzený a bezproblémový, nakoľko sa počas AP pracovný tlak na tvoju osobu minimalizuje. Preto nie je dôvod mať obavy z možnej zložitosti pracovných procesov. VŠETKO ŤA NAUČÍME!

Priebeh pracovného pomeru:

Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní minimálne 3 mesiace a maximálne 1 rok s 3-mesačnou skúšobnou lehotou. 

Po uplynutí tejto doby a po obojstrannej spokojnosti absolventa a zamestnávateľa bude absolvent preradený na profesiu, na ktorú sa pripravoval za zamestnanca, ktorý odchádza do starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Status pracovnej zmluvy sa tým zmení na dobu neurčitú.

Platové podmienky počas absolventského programu: nástupná mzda od 768 eur/brutto

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. Stupňa technického zamerania (zameranie na železničné chápanie ŽKV)

Dátum nástupu: 01.00.2019

Miesto výkonu práce: Bratislava

Týždenný pracovný režim: 37,5 hodín

 

V prípade záujmu nám pošli svoj životopis na: panisova.monika@slovakrail.sk

MAPA