PLÁNOVAČ OBEHOV HKV A TURNUSOV RP – Absolventský program

Autor: AZU Žilina
Zameranie: Doprava a logistika
Miesto: Žilina
Dátum: 01.08.2019
0
9d
131
Job

Pracovná náplň:

Prioritne sa budeš venovať vypracovaniu: obehov HKV (hnacie koľajové vozidlo), turnusov rušňovodičov a turnusov pomocnej prevádzky (vedúci posunu a posunovač.), turnusov pre pracoviská strojmajstrov. Tiež sa budeš venovať spracovaniu prázdnych technologických jázd, ako aj prerozdeleniu HKV na lokality podľa potreby.

Tvojou úlohou bude stanovenie grafikonovej potreby HKV a turnusovej potreby rušňovodičov. ▪ Budeš schvaľovať turnusy rušňovodičov a zamestnancov pomocnej prevádzky s odborovou organizáciou.

Postupne začneš vypracovávať plánovanie výluk, plánovanie vyrovnávky výkonov HKV a rušňovodičov.

Počas svojich činností sa dostaneš aj ku: plánovaniu údržby HKV a technicko – hygienickej údržby, koordinovať nasadzovanie HKV a personálu s potrebami v súvislosti s opravárenskou činnosťou, rozdeľovaniu výkonov rušňovodičov a pod.

Po úplnom zapracovaní na pracovnej pozícii sa budeš venovať: o Odsúhlaseniu a zabezpečeniu vyrovnávky výkonov HKV a rušňovodičov s cudzími železničnými správami. o Metodickému riadeniu strojmajstrovských pracovísk. o Koordinácii mimoriadnych prepráv a mimoriadneho nasadzovania rušňovodičov. o Možnému prehodnoteniu realizovateľnosti plánu rušňovodičov s variantnými riešeniami, kde určite využiješ svoje tvorivé a komunikačné schopnosti .

Počas absolventského programu (AP) budeš ako absolvent priradený ku staršiemu a skúsenejšiemu kolegovi, ktorý ťa naučí všetko podstatné. Prechod na pracovnú pozíciu pre teba bude prirodzený a bezproblémový, nakoľko sa počas AP pracovný tlak na tvoju osobu minimalizuje. Preto nie je dôvod mať obavy z možnej zložitosti pracovných procesov. VŠETKO ŤA NAUČÍME!

Priebeh pracovného pomeru:

Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní minimálne 3 mesiace a maximálne 1 rok s 3-mesačnou skúšobnou lehotou.

Po uplynutí tejto doby a po obojstrannej spokojnosti absolventa a zamestnávateľa bude absolvent preradený na profesiu, na ktorú sa pripravoval za zamestnanca, ktorý odchádza do starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Status pracovnej zmluvy sa tým zmení na dobu neurčitú.

Platové podmienky počas absolventského programu: nástupná mzda od 793 eur/brutto

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. Stupňa technického zamerania (zameranie na železničnú dopravu, prevádzka a riadenie dopravy)

Dátum nástupu: 01.08.2019

Miesto výkonu práce: Žilina

Týždenný pracovný režim: 37,5 hodín

MAPA