ŠPECIALISTA TRAKČNYCH VÝKONOV – Absolventský program

Autor: AZU Žilina
Zameranie: Doprava a logistika
Miesto: Košice/Bratislava
Dátum: 01.08.2019
0
9d
138
Job

pracovná náplň:

Budeš sledovať a odsúhlasovať pohraničné trakčné výkony v osobnej doprave so susednými cudzími železnicami cez jednotlivé pohraničné priechody.

Komunikácia s ďalšími odbornými útvarmi v rámci ZSSK, v rámci ktorej sa predkladajú údaje k vykonaniu odpočtov.

V rámci svojej práce budeš analyzovať vývoj vzájomnej bilancie pohraničných trakčných výkonov.

Svoje tvorivé a komunikačné schopnosti využiješ pri vypracovaní variantných riešení v oblasti zahraničných výkonov.

Tvojou úlohou bude aj vykonanie štvrťročných odpočtov zo susednými železnicami.

očas absolventského programu (AP) budeš ako absolvent priradený ku staršiemu a skúsenejšiemu kolegovi, ktorý ťa naučí všetko podstatné. Prechod na pracovnú pozíciu pre teba bude prirodzený a bezproblémový, nakoľko sa počas AP pracovný tlak na tvoju osobu minimalizuje. Nie je dôvod mať obavy z možnej zložitosti pracovných procesov. VŠETKO ŤA NAUČÍME!

Priebeh pracovného pomeru:

Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní minimálne 3 mesiace a maximálne 1 rok s 3-mesačnou skúšobnou lehotou. 

Po uplynutí tejto doby a po obojstrannej spokojnosti absolventa a zamestnávateľa bude absolvent preradený na profesiu, na ktorú sa pripravoval za zamestnanca, ktorý odchádza do starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Status pracovnej zmluvy sa tým zmení na dobu neurčitú.

Platové podmienky počas absolventského programu:

nástupná mzda od 798 eur/brutto

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. Stupňa technického zamerania (zameranie na železničnú dopravu)

Dátum nástupu: 01.08. 2019

Miesto výkonu práce: Košice/ Bratislava

Týždenný pracovný režim: 37,5 hodín

V prípade záujmu nám pošli svoj životopis na: panisova.monika@slovakrail.sk

 

MAPA