Výberová prednáška - Digitálna železnica

Autor: AZU Žilina
Zameranie: Cestovanie a doprava
Miesto: Žilina
Dátum: 11.12.2018 - 11.12.2018
0
dnes
136
Udalosť

Pozývame Vás na výberovú prednášku na tému - Digitálna železnica, ktorú odprednáša prof. Efim. N. Rozenberg – prvý zástupca generálneho riaditeľa za Vedeckovýskumný a projekčný ústav informatizácie, automatizácie a spojov v železničnej doprave,            a.s., Moskva, Ruská federácia. 

Prednáška sa uskutoční dňa 11.12.2018 od 12:00 do 14:00 v miestnosti AR2 na Žilinskej univerzite v Žiline. 

MAPA