Burcujú študentov k aktivite

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 02.12.2013
2
2091d
2208
Blog 02.12.2013

KOŠICE. AZU vedie študentov prostredníctvom koordinátora od lavíc k firmám, podáva im pomocnú ruku a v spolupráci so študentmi pripravuje aj hodnotný obsah toho, čo chcú zamestnávateľom ponúknuť. Druhý, národný projekt, zas podporuje rozvoj praxe ešte počas štúdia.

„Do projektu budú zapojení študenti v krátkodobých exkurziách až po dlhodobé pobyty vo formách vzdelávania priamo v podmienkach praxe – v podnikoch či firmách. Projekt trvá dva roky. Za ten čas chceme dlhodobo do praxe zapojiť minimálne 350 študentov v 7 krajoch,“ hovorí Katarína Lepiešová z projektu.

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  a na jeho realizáciu je alokovaných  17 miliónov eur.

„Finančne podporíme lektora na strane školy, ktorý sa bude o študenta starať a na druhej strane aj lektora podniku, ktorý sa bude študentovi venovať.“

http://www.vysokoskolacidopraxe.sk