Ľuboš Mierny - Čo ťa nezabije, to ťa posilní.

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 27.07.2016
7
1148d
2070
Blog 27.07.2016

 
Meno: Ľuboš Mierny 
Univerzita: Žilinska univerzita v Žiline, 
Zamestnávateľ:  ZSSK CARGO Slovakia a.s.                                               
Ročník: Absolvent 2004
Pracovná pozícia:  Vedúci obvodu prevádzky Žilina
Vek: 38

 

 

Prečo si si vybral štúdium na Žilinskej univerzite?

Profesia železničiara v našej rodine nie je neznáma, naviac som si ju mohol vyskúšať pred nástupom na vysokú školu 8 mesačnou praxou. V poslednom rade prevládla blízkosť fakulty k miestu odkiaľ pochádzam – Považie.

 

Prečo železničná doprava? Mal si aj iné alternatívy? 

Železničná doprava bola prvoradá, ako alternatívou pre mňa bola Elektrotechnická fakulta tiež so zameraním na železničnú dopravu, konkrétne zabezpečovacie zariadenia. V skutočnosti začalo moje štúdium na Elektrotechnickej fakulte, po dvoch rokoch a vykonaní prijímacích skúšok som začal študovať na Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 

 

Čo by si zmenil na štúdiu na Žilinskej univerzite?

Priznám sa boli dobré a zlé časy, tie zlé spojené s náročnosťou štúdia, hlavne v prvých ročníkoch. S odstupom času ľudia menia svoj názor a aj to zlé bolo na niečo dobré, človek sa naučil pracovať pod tlakom, byť vytrvalým a zvládať prehry. Dnešní študenti s ľahkosťou využívajú moderné technológie, ako pri písaní referátov tak aj pri nákresoch staníc, grafikonov,...Nechcel som tým povedať aby sme sa vrátili do doby kamennej.

 

Čo si myslíš o možnostiach praxe počas štúdia?

Prax počas štúdia tu fungovala roky, bola to dobrá myšlienka, citujem vyššie ročníky. Žiaľ nás sa to už nedotklo, študenti získali pracovné návyky a hlavne videli teóriu v praxi, vykonali potrebné skúšky odbornej spôsobilosti.

 

 

Ako si popri štúdiu naberal prax?

Prax, ako som spomínal v rámci pracovného pomeru na dobu určitú pred štúdiom. V rámci nej som sa stretol s agendami prepravných pomôcok, spešnín, vykonal som odborné skúšky v rámci prepravy. Musím spomenúť aktívny prínos mojich bývalých kolegov, ktorí mi odovzdalil cenné skúsenosti.  

 

 

Po ukončení štúdia si sa zamestnal v odbore ktorý si študoval?

Áno

 

Akými pracovnými pozíciami si prešiel počas svojej praxe?

Nastúpil som ako absolvent na pracovisko Púchov, absolventská prax trvala 6 mesiacov, počas nej som vykonal potrebné skúšky pre ďalšie pracovné zaradenie. Pôsobil som ako vozňový disponent, nákladný pokladník. Striedal som dovolenky. Po skončení praxe som nastúpil ako vedúci prepravného obvodu v Púchove, boli to prvé skúsenosti s prácou s ľuďmi, komandovaním, turnusmi a spracovaním dochádzky. Po prvej optimalizácií a rušení obvodov ten môj prešiel pod Trenčiansku Teplú a v rámci môjho ďalšieho pôsobenia som dostal ponuku robiť Dispečera vlečky KIA v Žiline. Bola to veľká príležitosť, pracovisko sa zavádzalo, prípadné chyby mali poučný charakter. Na uvedenom pracovisku som nadobudol skúsenosti nie len s prepravy, ale hlavne z dopravy a fungovania vlečiek. Po zabehnutí cca 4 roky som dosal príležitosť prejsť k technologickému oddeleniu, kde som mal na starosti miestne technológie Strediska prevádzky Žilina v rátane obslúh vlečiek. Poslednou skúsenosťou a výzvou bolo spustenie novej zriaďovacej stanice Žilina – Teplička, ešte teraz mám na mysli prvú nočnú zmenu kedy sa spustila a čakali sme na prvý odvesený vozeň pod spádoviskom. To už som pôsobil ako Vedúci obvodu prevádzky Žilina. 

 

 

Aké je tvoje súčasné zamestnanie? Aká je náplň tvoje práce? Využívaš poznatky získané počas štúdia? Baví ťa tvoja práca?

Súčasná pracovná pozícia je Vedúci obvodu prevádzky Žilina. Hlavnou náplňou je riadenie obvodu s počtom zamestnancov 91, kontrolná činnosť a hlavne riešenie problémov bežnej prevádzky.

Poznatky získané v štúdiu sú potrebné, železnica je veľmi zložitý proces a nedá sa naučiť za jeden rok. Áno ešte aj dnes ma určité veci prekvapia. Ale to je na práci zaujímavé, že človek nevie čo bude riešiť nasledovný deň.

 

 

V práci je od teba vyžadované vyššie vzdelanie? (3. stupeň vysokoškolského vzdelania, školenia, semináre, vyššia odbornosť a pod)

Na moju pozíciu je postačujúce ukončiť II. Stupeň,

 

 

Čo by si navrhoval v rámci prepojenia študentov a praxe?

Tento projekt už bežal, z našej strany sme boli spokojní, v rámci projektu študenti riešili problémy praxe a hlavne majú na problematiku iné názory, nie ovplyvnené dlhodobým pracovným stereotypom.

 

 

Spolupracuješ v súčasnosti na projektoch so Žilinskou univerzitou? Ak áno, ako?

Spolupracujeme v oblasti výberových prednášok, riešenia tém bakalárskych a diplomových prác.

 

 

Čo by si chcel v živote dosiahnuť a ako si predstavuješ svoju budúcnosť o 5 rokov?

Práca v prevádzke ma napĺňa, žiaľ moc možných postupov v rámci prevádzky už nie je. Všetko záleží od vývoja našej firmy, jej ďalšieho smerovania. 

 

 

Prečtajte si tiež článok o úspešnom študentovi a vynálezcovi z Technicej univerzity v Košiciach:

 

 

 

Rozhovor spracovala Ing. Lenka Černá, PhD.,  © AZU - Aktivita Zvyšuje Úspech, 2016 . Tento článok vznikol v rámci série popularizačných článkov úspešných absolventov slovenských vysokých škôl.