Pavol Matejko - Odpočívať môžem na dôchodku

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 05.06.2016
1
1170d
2082
Blog 05.06.2016

 
Meno: Ing. Pavol Matejko, PhD.
Univerzita: Žilinská univerzita
Program: 
katedra železničnej dopravy                             
Ročník: Absolvent
Pracovná pozícia:  Project leader
Vek:  31

 

 

Prečo si si vybral štúdium na Žilinskej univerzite?

 "Bola to pre mňa logická voľba, nechcel som mať školu príliš ďaleko od domova. ŽU navyše ponúka naozaj široký výber najmä technických odborov, vybrať si nebol problém."

 

 

Železničná doprava bolo tvoje vysnívané zameranie?

"Nie, nerád sa zameriavam na jednu konkrétnu problematiku, radšej uprednostňujem širší záber. Železničnú dopravu som považoval za mód s veľkým potenciálom, na Slovensku nie veľmi využitým. "

 

 

Čo by si zmenil na štúdiu na Žilinskej univerzite?

"Milujem zmenu, takže otázka by mala byť, čo by som nezmenil... zmenil by som celkový prístup k výučbe, poslal by som dôchodcov na dôchodok, prepojil akademickú sféru s praxou a podmienil počet študentov reálnou potrebou trhu."

 

 

Čo by si odporučil súčasným študentom, ktorí študujú na Žilinskej univerzite?

"Dajte na vlastnú intuíciu, používajte vlastný aj sedliacky rozum, nenechajte sa obmedzovať zastaraným myslením a nebojte sa robiť chyby."

 

 

Myslíš, že odbor železničná doprava je perspektívny a jeho absolventi majú uplatnenie v podmienkach SR? 

"Určite áno, potrebuje však zopár inovatívnych riešení aby lepšie reflektoval potrebám trhu. Podľa mojich vedomostí majú naši absolventi dobré uplatnenie na trhu."

 

 

Prečo si sa rozhodol po ukončení inžinierskeho štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu? Nezmenil by si svoje rozhodnutie? 

"Pokračovať som sa rozhodol ešte pred ukončením inžinierskeho stupňa, videl som perspektívu pokračovať v problematike začatej počas inžinierskeho štúdia. Z mojej súčasnej pozície by som rozhodnutie nemenil, nebol by som predsa tam kde teraz."

 

Myslíš si, že tretí stupeň vysokoškolského štúdia ti pomohol k lepšiemu uplatneniu? 

"Podľa mňa áno, naučil som sa lepšie pracovať s kolektívom, organizovať prácu, komunikovať formálne a odborne a v neposlednom rade sa titul navyše v mojej práci hodí."

 

 

Čo by si zmenil na štúdiu v rámci doktorandského štúdia? 

 

"Viac aplikovať výskum, využívať možnosti stáži vo firmách, zaviesť viac cudzieho jazyka."

 

 

Čo si myslíš o možnostiach praxe počas štúdia? 

"Pokiaľ sú nároky na praxujúceho podobné ako na bežného zamestnanca, prečo nie."

 

 

Ako si popri štúdiu naberal prax? 

"V poslednom roku som sa začal viac orientovať v problematike, v ktorej teraz pracujem,  čo mi pomohlo zamestnať sa na súčasnom mieste."

 

 

Po ukončení štúdia si sa zamestnal v odbore ktorý si študoval? 

"Zamestnal som sa ešte počas štúdia, študoval som odbor doprava, pracujem v oblasti výskumu v doprave, tak áno."

 

 

Aké je tvoje súčasné zamestnanie? Aká je náplň tvoje práce? Využívaš poznatky získané počas štúdia? Baví ťa tvoja práca?

"Pracujem ako výskumný pracovník, zodpovedný riešiteľ. V súčasnosti pracujem na viacerých projektoch, pričom mnohé z nich sám vediem. Taktiež mám na starosti prípravu nových projektov a komunikáciu s potenciálnymi partnermi za účelom riešenia."

 

 

Čo považuješ za svoj najväčší úspech? 

"Spokojnú rodinu."

 

 

Čo by si navrhoval v rámci prepojenia študentov a praxe?

"Neprodukovať inžinierov naslepo, ale reflektovať  na reálne potreby trhu, podmienil by som záverečné práce ich reálnym využitím v rámci reálneho podniku resp. inštitúcie."

 

 

Spolupracuješ v súčasnosti na projektoch so Žilinskou univerzitou? 

"V súčasnosti nie, ale vítal by som takúto možnosť."

 

 

Čo by si chcel v živote dosiahnuť a ako si predstavuješ svoju budúcnosť o 5 rokov?

"Dosiahnuť, aby moja rodina bola spokojná, aby sme mali všetko čo potrebujeme. O 5 rokov: Pohoda v práci, dostatok času a prostriedkov na rodinu a koníčky."

 

 

Ako tráviš svoj voľná čas? Máš rodinu? 

"S rodinou, venujem sa čo najviac malému synovi, v ostatnom čase čo najviac športujem."

 

 

 

 

Prečtajte si tiež článok o úspešnom absolventovi PU:

 

 

 

Rozhovor spracovala Ing. Lenka Černá, PhD.,  © AZU - Aktivita Zvyšuje Úspech, 2016 . Tento článok vznikol v rámci série popularizačných článkov úspešných absolventov slovenských vysokých škôl.