Marek Bičan - Od detstva ma fascinovala železničná doprava

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 05.04.2016
10
1236d
2756
Blog 05.04.2016

 
Meno: Ing. Marek Bičan
Univerzita: Žilinská univerzita 
Program: 
Katedra železničnej dopravy                                                  
Ročník: absolvent
Pracovná pozícia:  manažér EC a IC vlakov v spoločnosti ZSSK, a.s.         
Vek: 
34

 
 

Prečo si si vybral štúdium na Žilinskej univerzite? 

„Na Slovensku len ŽU ponúkala potrebné vzdelanie, aby som sa v budúcnosti vedel uplatniť v železničnom sektore. Navyše Žilina je od Martina len cez kopec. :-).“

 

 

Železničná doprava bolo tvoje vysnívané zameranie?

„Od detstva ma fascinovala železničná doprava. S pribúdajúcim vekom som vedel, že sa chcem v budúcnosti podieľať na jej formovaní a riadení. Vždy som sa zaujímal len o osobnú dopravu a prepravu. Tomuto zameraniu som ostal verný aj napriek viacerým ponukám od nákladných dopravcov. “

 

 

Čo by si zmenil na štúdiu na katedre železničnej dopravy?

„Počas môjho štúdia na škole nebola v ponuke žiadna prax v študovanom odbore, minimálna spolupráca školy s dopravnými podnikmi. Počet exkurzií mi tiež prišiel ako nedostatočný. Študenti sa tak len učili teóriu z kníh.“

 

 

Čo by si odporučil súčasným študentom, ktorí študujú na katedre železničnej dopravy?

"Pokiaľ majú možnosť praxovať počas štúdia, aby to využili. Tiež im odporúčam zúčastniť sa odborných exkurzií a aj výstav a seminárov so zameraním na železničnú dopravu. Okrem nových poznatkov sa tak môžu stretnúť s mnohými odborníkmi, ktorí im neskôr môžu pomôcť pri uplatnení sa na železnici."

 

 

  Myslíš, že odbor železničná doprava je perspektívny a jeho absolventi majú uplatnenie v podmienkach SR ?

"Určite áno. Otvorený trh a existujúci dopravcovia sú stále hladní po kvalifikovanej pracovnej sile, ktorá ovláda tento odbor. Treba ale na rovinu povedať, že hľadajú ľudí, ktorí sa naozaj vedia pohybovať v tom čo študovali."

 

 

Čo si myslíš o možnostiach praxe počas štúdia?

"Prax je veľmi potrebná. Univerzita ponúka teóriu a prax počas štúdia aj reálnu aplikáciu naučeného v každodennej situácii. Praxou si tak študent zapamätá viac z naučenej teórie, ktorú vie príkladne aplikovať v bežnom „dopravnom“ živote."

 

 

Ako si popri štúdiu naberal prax? Čo všetko si sa musel naučiť aby si zvládol aktivity popri škole?

"Počas tretieho ročníka Bc. štúdia som sám oslovil ZSSK, aby mi umožnila počas leta vykonávať vo firme bezplatnú študentskú prax. Bolo potrebné osloviť nejedného úradníka na GR, dokonca aj prodekana pre vzdelávanie na ŽU a vybaviť mnoho papierov. Nemožné sa stalo realitou a ja som v lete nastúpil na prax. To isté sa opakovalo aj o rok neskôr v lete. Po mojej dvojročnej letnej praxi sa univerzita dohodla so ZSSK a začala prax ponúkať študentom. V skratke by som to zhrnul asi tak, že som absolvoval prototypovú prax, ktorú obe strany vyhodnotili kladne a neskôr začali spolupracovať v tejto oblasti."

 

 

Po ukončení štúdia si sa zamestnal v odbore ktorý si študoval?

"Áno, mal som to šťastie a po škole som začal pracovať v odbore, ktorý som vyštudoval. I Keď som bol prvé štyri mesiace po škole evidovaný na Úrade práce ako nezamestnaný. Odmietol som totiž dve pracovné ponuky, ktoré ma v rámci železnice nezaujímali. Následne som vyhral výberové konanie a zamestnal sa na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, dnešnom Dopravnom úrade, kde som pôsobil 23 mesiacov."

 

 

Bol si regionálnym (projektovým) manažérom pre spoločnosť Regiojet. V čom spočívala tvoja práca? Čo bolo prínosom pre teba?

"Práca v RegioJete bola veľmi náročná po odbornej a aj časovej stránke. Za 6 mesiacov som ako projektový manažér musel pripraviť projekt skoro od nuly až po spustenie prevádzky. Do firmy som nastupoval ako druhý zamestnanec a pri mojom príchode boli dohodnuté dve veľké zmluvy – na výkony s ministerstvom a vozidlá. Na mňa tak za 6 mesiacov ostal výber personálu, zabezpečenie zmluvných a obchodných vzťahov so ŽSR, ZSSK, ZSSK Cargo, výber vhodných kancelárskych priestorov, predajných miest, tvorba GVD, prepravného poriadku a tarify, zabezpečenie zmlúv s autobusovými dopravcami o náhradnej autobusovej doprave, zabezpečenie dodávok nafty pre motorové jednotky, príprava marketingovej kampane, zabezpečenie dodávateľa a koordinácia stavby prístreškov žel. zastávok a dvoch parkovísk – v Kvetoslavove a Dunajskej Strede. Odstupom času premýšľam, ako som to všetko vtedy stíhal."

 

 

Čo považuješ za svoj najväčší úspech v Regiojete?

"Úspešné spustenie projektu v zmluvne stanovený termín. Stál som pri zrode prvého súkromného osobného dopravcu."

 

 

Čo by si navrhoval v rámci prepojenia študentov a praxe pre odbor železničná doprava?

"Univerzita by mala aktívne spolupracovať s dopravcami a správcom železničnej infraštruktúry. Umožniť študentom počas štúdia praxovať v odbore. Výsledná inžinierska práca by mala byť úspešným zavŕšením praxujúceho študenta vo firme - riešila by reálne problémy praxe a nebola by témou na odloženie do zásuvky."

 

 

Aj v súčasnosti pracuješ v odbore ktorý si vyštudoval. Aká je náplň tvoje práce? Využívaš poznatky získané počas štúdia? Baví ťa tvoja práca?

"Práca ma baví, inak by som nebol tam kde som. Moja práca mi je totiž aj koníčkom. V súčasnosti, po zrušení IC vlakov, vediem projektový tím zameraný na zlepšenie produktu 600-kových vlakov. Dnes už väčšinou využívam poznatky z vlastnej praxe, ale počas mojich začiatkov v odbore som často využíval tie zo školy."

 

 

Spolupracuješ v súčasnosti na projektoch so Žilinskou univerzitou?

"Po minulé roky som na univerzite prednášal v rámci výberových prednášok. V roku 2015 sme sa ako spoločnosť ZSSK, a.s. zapojili spolu so Žilinskou univerzitou do projektu ,,Vysokoškoláci do práce,,. V ďalšom období  bola spolupráca ukončená, nakoľko v rámci tohto projektu bol odbor železničná doprava vyhodnotený ako neperspektívny pre tento projekt."

 

 

Čo by si chcel v živote dosiahnuť a ako si predstavuješ svoju budúcnosť o 5 rokov?

"Svoj detský sen – byť šéf firmy, ktorý riadi vláčiky, som už dosiahol v RegioJete. Nebránim sa podobným výzvam v rámci dopravného železničného trhu na Slovensku alebo v zahraničí. Každý nový projekt je pre mňa výzvou. Verím, že mi bude zdravie slúžiť. V súkromnom živote sa plánujem počas dovolenky vrátiť do Škandinávie, chcem tiež absolvovať pešiu púť do Santiaga de Compostela a prežiť mesačnú dovolenku na Korzike v kruhu svojich priateľov."

 

 

 

Prečítajte si tiež článok o úspešnej študentke PU:
 

 

Rozhovor spracoval Martin Ľoch,  © AZU - Aktivita Zvyšuje Úspech, 2016 . Tento článok vznikol v rámci série popularizačných článkov úspešných absolventov slovenských vysokých škôl.