Príbeh úspešného podniku - Anasoft

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 25.03.2016
9
1247d
2118
Blog 25.03.2016

Vybudovať a udržiavať úspešný podnik nie je vôbec ľahké. Každý, kto by chcel raz začať podnikať, premýšľa nad tým, ako a kedy začať a akých chýb sa vyvarovať. AZU Bratislava v spolupráci s Univerzitným technologickým inkubátorom preto pripravila sériu inšpiratívnych prednášok s názvom Príbeh úspešného podniku. Prvá prednáška sa uskutočnila vo štvrtok 17. marca 2016 na Fakulte elektrotechniky a informatiky a  o svoj príbeh sa prišiel podeliť Michal Hrabovec.

Michal Hrabovec je absolventom FEI STU a spoluzakladateľom a prezidentom spoločnosti Anasoft. Časopis TREND ho v roku 2009 vyhlásil za Manažéra roka. Spoločnosť Anasoft v tom istom roku získala od časopisu TREND ocenenie IT firma roka. Anasoft pôsobí na trhu už 25 rokov a podarilo sa jej úspešne presadiť aj v zahraničí. Jej cesta však nebola vôbec jednoduchá, sprevádzali ju rôzne prekážky, ako aj chyby jej zakladateľov. Príbeh Anasoftu náš hosť podal veľmi pútavo, odborne, no zároveň vtipne a ľudsky. Jeho prednáška vyvolala živú diskusiu a účastníci si odniesli cenné rady. Mnohí našli motiváciu k vlastnému podnikaniu.

Čo sme sa od pána Hrabovca dozvedeli? Podnikať začal už počas štúdia na vysokej škole. Po skončení posledného ročníka veľa cestoval, vďaka čomu si rozšíril svoj obzor o nové pohľady a získal nových priateľov. Preto cestovanie odporúčal aj poslucháčom prednášky. Z priateľov sa neskôr stali obchodní partneri, ktorí mu pomohli v kritických časoch. Podnikanie preňho znamená slobodu. Podnikanie považuje za svoje povolanie v zmysle volania srdca tam, kam ho to ťahá. Michal Hrabovec je vizionár a líder. Veci vidí z nadhľadu, verí vo svoju víziu a dokáže o jej dosiahnutí presvedčiť aj iných.

 

 

Z príbehu spoločnosti Anasoft a chýb, ktorých sa jej manažéri dopustili, si nádejní podnikatelia odniesli mnoho ponaučení. Hrabovec upozornil na bežnú chybu pri zakladaní spoločnosti, ktorá spočíva v tom, že spoločnosť často zakladajú ľudia venujúci sa tomu istému odboru. Schopnosti a zručnosti zakladateľov sú si v takom prípade veľmi podobné, až totožné. Zakladatelia spoločnosti či partneri by podľa neho mali tvoriť mozaiku, ktorá do seba zapadá a navzájom sa dopĺňa. Rôznorodosť ľudí, ich pováh a schopností, je pre vznikajúcu firmu kľúčová. Každý sa venuje inej oblasti, inak sa pozerá na problémy a inak hľadá riešenia a nové nápady. Takisto upozornil i na problém párneho počtu zakladateľov. Môže tak dochádzať k nerozhodným situáciám, preto odporúča určenie si váhy hlasov jednotlivých partnerov tak, aby bolo možné dôjsť k rozhodnutiu.

Ďalšou chybou, s ktorou sa s nami hosť podelil, je nevšímanie si situácie na trhu. Nech je firma akokoľvek úspešná, nemôže si dovoliť stratiť kontakt s realitou. Trh sa neustále mení a každá nepovšimnutá či odignorovaná zmena môže prerásť v hrozbu. A hrozba môže znamenať pád. Manažéri preto musia situáciu na trhu pozorne sledovať. Náš hosť poeticky manažéra prirovnal k orlovi, ktorý s nadhľadom pozoruje prostredie pod sebou a vďaka svojmu rozhľadu si dokáže všimnúť malý plamienok vznikajúcej hrozby i z veľkej diaľky.

Ako a kedy začať podnikať? Hosť účastníkom odporučil začať podnikať vtedy, keď ešte nemajú záväzky. Preto čím skôr začnete, tým lepšie. Podnikanie si vyžaduje vytrvalosť a flexibilitu. Úspech sa nedostaví okamžite, podnikateľ musí byť trpezlivý a nevzdať sa pri prvom neúspechu, alebo keď sa mu nedarí podľa jeho predstáv. Kto sa chce venovať podnikaniu, nemôže mať len nápad. Musí ho aj zrealizovať, a to v správnom čase. Nápad sám o sebe hodnotu nemá, hodnotu nadobudne až jeho realizáciou. Máte nápad, no brzdí vás myšlienka, že ten nápad už niekto mal a aj ho vykonal? To nevadí. Stále ten nápad môžete práve vy zrealizovať lepšie.

 

 

Dobrý nápad a správne načasovanie však nie je to jediné, čo potrebujete. Získavanie kontaktov je taktiež dôležité. Hrabovec nabádal študentov k stretávaniu nových ľudí na miestach, kde sa zhromažďujú začínajúce firmy. Ľudia sa vzájomnou interakciou obohacujú. Pokiaľ máte možnosť stretnúť inšpiratívneho človeka, bez váhania ju využite. Úspešní, inšpiratívni ľudia dokážu ostatným poradiť a motivovať ich. Tak, ako pán Hrabovec inšpiroval a motivoval mnohých účastníkov prednášky. Každý nový človek v živote vám niečo dá, aj keď ho možno v budúcnosti už nestretnete. Budovaním siete kontaktov získavate známych a priateľov, ktorí vám v časoch krízy pomôžu ochotnejšie ako úplne neznámy človek.

A čo robiť, keď už podnikáte a darí sa vám? Firma rastie, je úspešná, má čoraz viac zamestnancov. Hosť upozornil na častú chybu manažérov, ktorí sa prestanú zaujímať o zamestnancov na nižších pozíciách. Manažéri tak strácajú kontakt so zamestnancami a s reálnou situáciou vo firme. Rast firmy si vyžaduje delegáciu kompetencií na tímových manažérov a komunikáciu s nimi. Plochá štruktúra vo firme búra bariéry medzi manažérmi a zamestnancami.So štruktúrou úzko súvisí aj firemná kultúra. Pri plochej štruktúre je firemná kultúra viac otvorená. Otvorená atmosféra vo firme motivuje zamestnancov k premýšľaniu nad novými nápadmi či zlepšeniami. Kreativitu treba v rámci firemnej kultúry podporovať a pestovať. Podľa Hrabovca kreativita vo firme funguje najlepšie, keď sa miešajú nápady rôznych ľudí z rôznych oblastí. Môžu tak vzniknúť výnimočné inovácie. Taktiež vyzdvihuje potrebu uvoľnenej atmosféry, aká môže nastať napríklad pri kávičke a oddychu. Firma Anasoft má preto v rámci svojho sídla vlastnú malú kaviareň, kde sa zamestnanci stretávajú a diskutujú. Vo svojej firme okrem toho zaviedol  aj „kultúru otvorených dverí“, čo znamená, že dvere jeho kancelárie sú vždy otvorené a každý zamestnanec za ním môže prísť s novým nápadom. Takáto kultúra znižuje bariéry medzi manažérom a jeho zamestnancami, bez ohľadu na ich pozíciu vo firme.

V príbehu úspešného podniku nemôže chýbať zamyslenie sa nad tým, čo úspech vlastne znamená. Pre každého človeka môže znamenať niečo iné. Čo je to úspech podľa nášho hosťa? Úspech je niečo, čo vychádza z vnútra človeka a napĺňa ho to. Úspech vychádza zo zmysluplného cieľa a jeho dosahovania. Je dôležité, aby človek kvôli úspechu nepodrazil. Hrabovec vyzdvihol potrebu delenia sa s úspechom so spoločnosťou. Dávať časť energie z úspechu do rôznych spoločenských oblastí, ako je kultúra či vzdelávanie a rozvoj mladých ľudí, je pre podniky prospešné.

 

 

Každý, kto sa rozhodne podnikať, musí rátať nielen s úspechom, ale aj s ťažkosťami. Čo môže byť najťažšie v živote podnikateľa? Michal Hrabovec za svoje osobne najnáročnejšie momenty považuje tie, keď bol príliš hlboko ponorený do podnikania a nemal rovnováhu v živote. Zdôrazňuje potrebu nájsť ten správny súlad medzi prácou, rodinou, priateľmi a koníčkami. Jeho šťastie spočíva práve v zdravej rovnováhe medzi pracovným a osobným životom.

Účastníci podujatia odchádzali z prednášky s dobrými pocitmi, hosť ich zaujal a inšpiroval. Ako sa však po prednáške cítil samotný hosť? Michal Hrabovec bol s prednáškou veľmi spokojný. K diskusii humorne poznamenal, že to množstvo otázok ho zničilo. Pán Hrabovec však medzi študentov chodí rád, pokiaľ má na to čas. Rád sleduje aktuálne témy medzi študentmi, čo ich zaujíma a akým spôsobom kladú otázky.

Michal Hrabovec je živým príkladom, že aktivita zvyšuje úspech.

Prvé podujatie o príbehu úspešného podniku vyvolalo skvelé ohlasy a my sa tešíme z jeho úspechu. Veríme, že nadchádzajúce podujatia prebudia vašu zvedavosť a prídete si vypočuť ďalšie príbehy úspešných ľudí a podnikateľov. Pre viac informácii sledujte náš Facebook - www.facebook.com/AZUBratislava , prípadne Twitter - twitter.com/AZUbratislava . Fotografie z podujatia nájdete tu

napísala Jana Hrivňáková