Aj o tomto bol Časový manažment

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 04.12.2015
9
1359d
1779
Blog 04.12.2015

Všetci sme už zažili to, ako nám sekundy či hodiny nášho času pretekajú pomedzi prsty a naše plány stále odsúvame na neskôr, najčastejšie do mýtickej zeme s názvom „Zajtra“. S návodom ako sa stať sám pánom svojho času a s mnohým ďalším sme sa oboznámili na našom poslednom worshope zo série „Spoznaj sám seba“ s názvom Časový manažment.


Našim hosťom bol Milan Kalmancai z Akadémie rozvoja, ktorý sa už dlhé roky venuje koučingu a finančnej konzultácii. Predstavil nám nielen všeobecne najznámejšie techniky, ale tiež svoje časom odskúšané postupy a rady, ako si svoj čas manažovať správne.


Ako prvé sme si predstavili techniku POMODORO, ktorá využíva intervaly – dlhé (najčastejšie trvajú 25 minút) nasledované krátkou 5 minútovou prestávkou. Po zaznení zvončeka, ktorý oznamuje koniec prestávky, sa následne človek vracia späť do práce. Takto sa to opakuje niekoľkokrát, pričom po štvrtej „25-minútovke“ práce nasleduje dlhšia až 20-minútová prestávka. Cieľom POMODORO techniky je zlepšenie sústredenia a koncentrovania sa na prácu.


Medzi najznámejšie postupy patrí tiež Eisenhowerova metóda, ktorú vymyslel a aktívne používal americký generál a prezident D.D.Eisehower pri vykonávaní úloh a rozkazov. Ide o tabuľku so 4 kvadrantmi na základe ich dôležitosti a naliehavosti. Kľúčové je dosiahnuť to, aby ste viac ako 60% svojho času trávili činnosťami, ktoré sú dôležité, no nenaliehavé. Druhou podstatnou úlohou je nedôležité a naliehavé činnosti, ktoré pre vás majú minimálny prínos, čo najviac delegovať a vymedzovať.


Taktiež sme spoznali metódu GTD - Getting things done, ktorú tvorí 5 za sebou nasledujúcich fáz z poradí:  Zaznamenávanie, Spracovávanie, Vybudovanie systému, Revízia a Realizácia. Pričom posledný bod, Realizácia, sa zakladá na štyroch rovnocenných kritériách - Kontext (miesto kde sa to nachádza), Dostupný čas, Dostupná energia a Priorita.  


Ale ako si tieto body určiť? V tomu najviac pomáha ďalšia technika, ktorú sme si nechali úplne na záver. Ide o Mapu mysle, techniku kde si určíte cieľ z ktorého z ktorého následne odvodzujete základné vetvy podľa toho čo všetko potrebujete k jeho dosiahnutiu .Z nich  vediete na ďalšie a ďalšie vetvy do tvaru podobnému stromu či pavučine, kde ľahko nájdete všetko čím sa musíte v danej veci zaoberať.

 


Ako už býva zvykom, materiály z podujatia sú pre vás k dispozícii online, nájdete ich na tomto odkaze. Veríme, že sa vám workshopy páčili a že sa vidíme aj na ďalších podujatiach.