Barbora Sujová - Neverili by ste, čo všetko dokážete

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 13.11.2015
6
1375d
2376
Blog 13.11.2015

 
Meno: Barbora Sujová
Univerzita:  UMB Banská Bystrica                                                      
Ročník: 2. Mgr
Pracovná pozícia:  Delegátka ŠRVŠ SR,  dobrovoľníčka v Centre dobrovoľníctva
Vek:  24

 
 

To čo si si vybrala a študovala, bolo to tvoje vysnívané zameranie?

„Moje rozhodnutie študovať daný odbor bolo podmienené chtíčom pomáhať ľuďom, ktorí mali v živote menej šťastia ako ja, je to vzácna a nedocenená profesia a ja som si zaumienila, že napriek všetkým mýtom a fámam o „mojom“ študijnom odbore sa na to dám. Aktuálne je to moje vysnívané zameranie a však možno nie úplne v takom slova zmysle, ako si môžu niektorí ľudia myslieť, skôr sa venujem neziskovému sektoru a komplet práci spojenej s ním.“

 

 

Čomu sa počas štúdia venuješ?

„Hlavne dobrovoľníctvu a aktivizmu a tak isto aktuálne mandátu delegátky ŠR VŠ.“

 

 

Aké boli začiatky v dobrovoľníctve? 

„Skvelé, hlavne vďaka skvelému vedeniu Centra dobrovoľníctva, ktoré aj mňa a iné dobrovoľníčky nesmierne motivovalo.“

 

 

Na akých projektoch si pracovala? Pracuješ teraz na nejakom projekte

„Pracovala som napríklad na medzinárodnom projekte Týka sa nás TO/Týka se nás TO!, ktorý bol zameraný na street art, slam poetry a bol zameraný na mládežnícku demokraciu, pomocou rôznych foriem angažovaného umenia zveľadiť/skrášliť verejný priestor a tak napomôcť lepšiemu a krajšiemu životu v komunite v ktorej žijeme a následné zlepšenie komunikácie mladých ľudí s vedením mesta a mestského úradu. V rámci tohto projektu sa nám z väčšej časti podarilo vizuálne zrevitalizovať najväčší podchod v Banskej Bystrici.

Ďalším projektom, na ktorom som spolupracovala a na ktorý som taktiež nesmierne hrdá sú Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktoré sú vôbec prvými na Slovensku a v tomto projekte som zastupovala mládež a robila výskum na základe ktorého sme sa dozvedeli, čo mladí ľudia – dobrovoľníci a dobrovoľníčky očakávajú od „svojej“ hosťujúcej organizácie , v ktorej sa rozhodli vykonávať dobrovoľnícke aktivity, či už dlhodobé alebo krátkodobé.“

 

 

Akým  mimoškolským aktivitám sa venuješ? Čo ťa baví najviac?

„Jednoznačne dobrovoľníctvo a aktivizmus. Dobrovoľníctvo v zmysle zveľaďovania komunity, práca v Centre dobrovoľníctva a aktivizmus hlavne v rámci ľudských práv."

 

 

Čo ťa inšpirovalo a motivovalo participovať v mimoškolských aktivitách? 

„Asi záujem a chcenie niečo zmeniť, niečo, čo sa možno zdá zdanlivo stratené . Zmeniť niečo na dobré, lepšie. Aby sa nám medzi sebou žilo lepšie a krajšie a aby sme ťahali za jeden povraz."

 

 

Čo by si poradila súčasným študentom?

„Aby sa aktivizovali a boli aktívnymi. Budúcnosť je v rukách študentov a študentiek, v rukách mladých ľudí, práve takých, ktorým sa možno nepáči súčasná situácia v akomkoľvek zmysle. Aby si nehovorili „ja jeden to predsa nezmením“, ale aby začali v prvom rade od seba, každá zmena, po ktorej túžia a ktorú chcú musí začať v prvom rade od nich samých. Budem citovať časť sloganu mojej materskej organizácie Centra dobrovoľníctva: „NEVERILI BY STE, ČO VŠETKO DOKÁŽETE.“

 
 

 

 

 

Prečítajte si tiež článok o úspešnom absolventovi TUKE:
 

Rozhovor spracoval Katarína Burdelová,  © AZU - Aktivita Zvyšuje Úspech, 2015 . Tento článok vznikol v rámci série popularizačných článkov úspešných absolventov slovenských vysokých škôl.