Branislav Andreanský - Presvedčivý prejav

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 04.11.2015
15
1389d
2179
Blog 04.11.2015

Predstavenie hosťa prvého workshopu v rámci série Spoznaj sám seba v Bratislave v tomto akademickom roku. 

 

Branislav Andreanský,  Partner and Senior Consultant, Restartup

pracuje ako HR konzultant a školitel predovšetkým na tréningoch manažérskych zručností. Pracoval ako šéfinštruktor v oblasti outdorových programov a teambuildingov, kde sa profiloval ako tréner školení zameraných na rozvoj tímov a jednotlivcov. V rámci podporných programov sa venuje strategickému poradenstvu v neziskových organizáciách, facilitačným a worshopovým aktivítám.

 

Presvedčivý prejav 

Každý z nás vystupuje a prezentuje seba pred malým či veľkým publikom, pri stretnutí s priateľmi, v škole, alebo počas obhajoby svojej práce a jej výsledkov. Okrem obsahu, neustále komunikujeme so svojím okolím formou, ktorá vysiela správy o nás samotných, dopĺňa náš obsah a dotvára tak obraz o našich názoroch a postojoch.

 

Počas workshopu si zhrnieme a precvičíme základné princípy ako vysielať tie správne signály, povieme si, ako ľudia informácie príjmajú, ako dochádza v komunikačnej interakcií k nedorozumeniam aj ako im predchádzať. Primeraný sebavedomý prejav, komunikačná flexibilita sú základné predpoklady, kedy sa začíname stavať komunikačne zručnejší a úspešnejší. 

 

 

Registrácia na podujatie nutná na tomto odkaze.
Informácie nájdete aj na FB a azu udalosti.