Ako ste zhodnotili podujatie "Rozhodnutie:Kam po výške"

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 11.10.2015
0
1438d
1803
Blog 11.10.2015

Podujatie „Rozhodnutie: Kam po výške“ , ktoré sa uskutočnilo v Bratislave 6.10.2015 predstavilo viac ako 70-tim študentom oblasti uplatnenia sa po absolvovaní vysokej školy. Ostatní, študenti, ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť, majú možnosť si pozrieť videozáznam z tohto podujatia. Panelovej diskusie sa zúčastnili hostia z praxe, ktorí zastupovali oblasť vedy a výskumu (SAV, Milan Ťapajna), podnikania( InQB, Lenka Bednárová), zamestnania(Slovnaft, Miroslava Tibenská) či freelancingu (freelancer a člen projektu AZU v Bratislave Ivan Ottinger). Odpovedali na otázky, prečo je výhodné zvoliť si túto oblasť, aké je jej cenové ohodnotenie, v čom sú silné stránky  študentov STU , ale aj na akých veciach by mali zapracovať a mnohé ďalšie.

Študenti mali priestor v spätnej väzbe sa vyjadriť, ako sa im podujatie páčilo, či splnilo ich očakávania, čo sa im najviac páčilo či ktorý z hostí ich najviac zaujal. Na základe odpovedí zo spätnej väzby hodnotíme podujatie za úspešné, pretože študenti odchádzali spokojní. Niektoré odpovede nás naozaj veľmi milo prekvapili a potešili. Preto sme sa rozhodli podeliť s vami o zosumarizované odpovede. :-)

 

1.        Aké sú vaše pocity z akcie?

·  Výborné, rozhodla som sa pokračovať v štúdiu.

·  Príjemné.

·  Splnila moje očakávania, je nadmieru príjemné ako sa staráte o študentov. Dala mi námety v čom sa

   zlepšiť a v čom napredovať.

·  Welcome angličtina.

·  Výborná akcia. Treba viac takých.

·  Celkom dobre a dozvedel som sa pár zaujímavých informácií.

·  Zmiešané a inšpiratívne.

·  Príjemné rozšírenie pre študentov.

·  Pozitívne, množstvo nových informácií a pohľadov rôznych ľudí.

·  Veľmi pozitívne, akcia je veľmi zaujímavá pretože informácie, kt. boli prezentované sú pre mňa cenné

    keďže boli povedané ľuďmi z praxe.

·  Veľmi pozitívne, som spokojná, že som sa zúčastnila.

·  Dobré.

·  Veľmi pozitívne, som rada, že som sa zúčastnila.

·  Pozitívne. Nad očakávanie.

·  Dozvedel som sa čo som chcel.

·  Veľmi dobré.

·  Pozitívne.

·  Príjemné, uspokojivé.

·  Spokojné, prednáška bola pútavá.

·  Príjemné odprezentovanie potrebných informácií.

·  Určite veľmi dobré.

·  Celkom príjemné.

·  Zmiešané.

·  Veľmi príjemné a pozitívne.

·  Inovatívna akcia, ktorá podsunula študentom nové možnosti pokračovania, rozširuje obzory!

·  Rôzne.

 

2.      Aké očakávania ste mali pred začatím akcie?

·  Zistiť, či sa mi oplatí študovať na Ing.

·  Akcia splnila všetky očakávania, očakávala som adekvátne poskytnutie informácií zo všetkých

   4 oblastí

·  Súhru kladov a negatív pracovných oblastí

·  Utvrdiť sa vo veciach, o ktorých sa bežne klebetí medzi študentmi

·  Nevedel som čo očakávať, mal som zmiešané pocity

·  Žiadne, prvý krát som na takej akcii. Ale som spokojný.

·  Zistiť či sa rozhliadnuť a ísť do sveta.

·  Pomoc pri rozhodovaní sa, že čo po škole.

·  Prezentácia trhu práce v daných odboroch a návrhy na zlepšenie pripravenosti

·  Dozviem sa viac o smeroch týkajúcich sa príjmu peňazí.

·  Chcel som si vyjasniť predstavy o vlastnej budúcnosti

·  Očakával som rôznorodé informácie z praxe.

·  Nemala som veľké očakávania.

·  Rozšírenie rozhľadu

·  Očakávala som, že sa dozviem niečo nové. Moje očakávania boli splnené.

·  Dozvedieť sa možnosti zamestnania po ukončení štúdia

·  Žiadne. Nebol som na takejto akcii. Nevedel som čo čakať.

·  Dostať informácie z prvej ruky

·  Dozvedieť sa niečo nové, zaujímavé.

·  Takmer žiadne, nechala som tomu voľný priebeh

·  Objasniť si možnosť smerov do budúcnosti

·  Že sa dozviem cenné informácie

·  Očakávala som informácie z oblasti stavebníctva

·  Dozvedieť sa ako to reálne funguje v oblasti podnikania

·  Chcela som zistiť, či ma zaujme ponuka a myšlienky jednotlivých hostí

·  Že sa dozviem spôsob ako po škole neskončiť na úrade práce

 

3.      Dozvedeli ste sa to ,čo ste očakávali?

·  Dozvedela som sa, čo som potrebovala

·  Áno, možno to však bolo až príliš dlhé

·  Áno, bolo to zaujímavé a mám o čom premýšľať

·  Viac menej áno

·  Čiastočne áno

·  Áno, som príjemne prekvapený množstvom informácií

·  Určite áno

·  Čiastočne

·  V podstate to, čo som už vedela alebo tušila

·  Ani nie

·  Tak na 50%

·  V podstate áno, chýbali mi však konkrétne informácie ohľadom praxe počas VŠ

·  Vo všeobecnej miere áno

 

4.      Čo sa vám na akcii najviac páčilo?

·  Diskusia

·  Osobné skúsenosť a vyjadrenia zo života hostí

·  Organizácia, občerstvenie

·  To ako ľudí motivovali ohľadom jazykov a praxe. A dobré rady.

·  Hostia a ich odpovede

·  Rady a skúsenosti prednášajúcich

·  Spoznanie nových ľudí a nových rád a názorov

·  Osobné skúsenosti hostí.

·  Uvoľnená atmosféra

·  Každý z hostí prezentoval možnosti spolupráce vo svojej oblasti

·  Pozitívne myslenie, povzbudzujúce slová

·  Všetko bolo super

·  Otvorenosť prednášajúcich

·  Aktuálne otázky, občerstvenie

·  Atmosféra, profesionalita hosťov

·  Otvorenosť, priamosť zúčastnených zástupcov

·  Nové informácie z rôznych sfér.

·  Nové informácie o chode Slovnaftu a SAV

·  Hostia z praxe

·  Forma otázok a odpovedí

·  Organizácia

·  Informácie zo Slovnaftu, ako veľkej spoločnosti

·  Príjemné vystupovanie pozvaných hostí

·  Rozmanitosť názorov, ciest, kam sa môžem uberať po škole, tj. nie prezentovanie len jedného smeru

·  Informácie o rôznych projektoch a info o Slovnafte

 

5.      Čo vám k danej téme chýbalo?

·  Nemala som väčšie očakávania, bolo to výstižné.

·  Podľa mňa prednáška splnila cieľ tejto témy

·  Ani neviem

·  Asi nič mi nechýbalo

·  Hovorilo sa väčšinou pre študentov FIIT, FEI, strojnícku, málo pre SvF, FCHPT!

·  Nič

·  Uvedenie pár konkrétnych „nápadov a postupov“ od začiatku po koniec

·  Obsah bol pre mňa dostatočný

·  Určite by sa dala téma rozvíjať, ale nechýbalo mi nič

·  Na podobnej akcii som nebola, preto neviem konkretizovať

·  Dozvedel som sa väčšinu informácií

·  Viacej partnerov zo strojárenstva

·  Možno človek zo školského prostredia. Prodekan fakulty, profesor...

·  Hostia mohli konkrétnejšie opísať ich náplň zamestnania

·  Asi nič

·  Myslím si, že nič

·  Konkrétne príklady v podnikaní, mám pocit ,že všetko bolo strašne objektívne.

·  Zástupca stavebníctva. Niekto, kto naozaj podniká a prešiel si tým

·  Viac informácií z reálneho života v oblasti podnikania

·  Konkrétne informácie ohľadom získania praxe počas VŠ, konkrétne ponuky, pracovné miesta, cesty

    AKO získať prax u tých ktorých firiem, inštitúcií

·  Viac informácií pre študentov stavebnej fakulty

 

6.      Ktorý z hostí Vás najviac zaujal?

·  Slovnaft

·  Miroslava Tibenská

·  Každý mal niečo do seba- výborne charakterizoval danú oblasť v ktorej pracuje, svojím vyjadrovaním...

·  Milan Ťapajna ale aj skromnosť „freelancera“

·  M. Tibenská a pán z freelancingu

·  Miroslava Tibenská, ale všetci boli v niečom zaujímavý a niečo som sa dozvedel

·  Obaja muži- hovorili pútavejšie

·  Milan Ťapajna

·  Každý z hostí mi podal nové zaujímavé informácie ale najviac ma zaujalo podnikanie

·  Každý bol niečím zaujímavý ale top bol „nečakaný hosť“

·  Všetci, pretože každý jeden povedal niečo zaujímavé, čo sa mi do budúcnosti pridá

·  Zamestnanie

·  Všetci boli zvolení dobre, ale mlada pani zo Slovnaftu asi najviac.

·  Ing. Ťapajna Milan PhD.

·  Každý z hostí mal pre mňa určitý prínos

·  Posledný, ktorý nemal pred sebou menovku

·  Zástupca freelancerov

 

 

Pozn. „nečakaný hosť“ , resp. pán, ktorý nemal pred sebou menovku, bol zástupca freelancingu Ivan Ottinger, člen projektu AZU v Bratislave, ktorý sa venuje freelancingu približne 10 rokov a prišiel ako náhrada za hosťa, ktorý sa žiaľ nemohol na poslednú chvíľu podujatia zúčastniť.

 

Varroc Lighting Systems je zlatým partnerom podujatia "Rozhodnutie: Kam po výške"

 

 

Slovnaft je bronzovým partnerom podujatia "Rozhodnutie: Kam po výške " .