Prečo sa venovať vede a výskumu

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 01.10.2015
4
1423d
1805
Blog 01.10.2015

Na záver vám predstavujeme nášho posledného hosťa, s ktorým môžete diskutovať vaše otázky týkajúce sa vedy a výskumu.

Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. V spolupráci s vysokými školami sa podieľajú na výskume a rôznych projektoch na podporu vzdelávania a zatraktívnenia vedeckej činnosti, kde medzi najznámejšie patrí Noc výskumníkov.

Náš hosť vám vysvetlí s čím sa vedec denne stretáva a čo všetko je jeho náplň práce. Taktiež vás oboznámi s akými výhodami prichádzajú do vedeckého prostredia absolventi technických odborov vysokých škôl a aké bonusy má doktorandská činnosť. Zároveň vám povie s akými nedostatkami sa najčastejšie absolventi stretávajú a odporučí vám ako na nich zapracovať.

Milan Ťapajna absolvoval FEI STU v odbore elektronika, kde v roku 2007 v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV (ElÚ SAV) získal aj titul PhD. Počas štúdia absolvoval krátkodobé pobyty v ON Semiconductor na Slovensku a v Českej republike a v IMEC Belgicko. Od roku 2007 pracuje na ElÚ SAV ako výskumný pracovník. V rokoch 2009-11 pôsobil ako výskumník na Univerzity of Bristol, UK. Vo svojej výskumej práci sa venuje návrhu, charakterizácii a štúdiu spoľahlivosti novej genrácii tranzistorov na báze GaN-u pre RF a výkonové aplikácie. Od roku 2012 pôsobí na ElÚ SAV vo funkcii vedeckého tajomníka, kde plní najmä úlohy spojené s organizáciou PhD štúdia v rámci troch študijných programov akreditovaných na ElÚ SAV.


To a mnoho ďalšieho sa môžeš dozvedieť ak prídeš na Rozhodnutie: Kam po štúdiu? Tak neváhaj, príď vyzbrojený otázkami a možno práve tvoja otázka vyhrá!

 

KDE?   6.10.2015 (utorok) od 16:30 do 19:00
KEDY? Stavebná Fakulta STU v miestnosti B106
Registrácia https://goo.gl/d6tPmB .
 

FB udalosť: https://www.facebook.com/events/871026639671852/

 

Varroc Lighting Systems je zlatým partnerom podujatia "Rozhodnutie: Kam po výške"

 

Slovnaft je bronzovým partnerom podujatia "Rozhodnutie: Kam po výške " .