Peter Pištek - Určite je pozitívum pracovať s tým najnovším, čo sa deje vo svete

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 09.07.2015
155
1507d
4269
Blog 09.07.2015

 
Meno: Peter Pištek
Univerzita:  STU Bratislava
Program: Aplikovaná informatika                                          
Ročník: absolvent
Pracovná pozícia:  odborný asistent s PhD.
Miesto narodenia: Čadca
Vek:  29

 

 

 

Stručne pre priblíženie: čo považuješ za svoj najväčší úspech na Slovenskej technickej univerzite počas tvojho pôsobenia ako študent?

„Ťažko povedať asi založenie Študentskej únie na STU (kooperácia všetkých študentských organizácií pri STU) alebo založenie pomoci pri nabiehaní na štúdiu na FIIT a následné rozšírenie na iné fakulty.“

 
Čo Ťa inšpirovalo odlíšiť sa od ostatných a pri tvojom náročnom odbore okrem štúdia participovať aj v študentských organizáciách a aj na pôde tvojej alma mater?

„Raz mi známy ponúkol, že by som sa mu hodil do fakultného senátu a že mám možnosť zmeniť niektoré veci, na ktoré frflem. Takto to celé začalo. Nasledovalo študovanie materiálov a ako sa zvyšovala zložitosť problémov, tak som sa posúval na vyššie pozície v rámci študentskej samosprávy, aby som ich mohol riešiť. V rámci možností som sa snažil odstraňovať problémy, na ktoré sme narazili, resp. zlepšovať existujúce procesy. Tieto veci zaberali dosť času, ale keď som si uvedomil, že buď sa môžem venovať alebo mojim záležitostiam, alebo pomôžem vyriešiť problém veľkého počtu študentov, tak voľba bola zvyčajne jasná.“

 

   
             „
Všetky návrhy bolo potrebné efektívne zdôvodniť
                      a nenechať sa odradiť prípadným prvým ´
narazením na múr´. "

 

 

Počas štúdia si bol členom aj rôznych univerzitných štruktúr. Vo väčšine z nich si zastával aj post zástupcu študentov. Aký prínos pre teba mala spolupráca s vedením a zastupovanie študentov smerom nahor?

„Pre mňa osobne bol asi najväčší prínos, že som sa naučil vystupovať, rokovať s ľuďmi, ktorí mali za sebou veľké množstvo skúsenosti (a málo voľného času)  a ak chcel človek niečo presadiť, tak nemohol prísť na stretnutie len s nápadom. Všetky návrhy bolo potrebné efektívne zdôvodniť a nenechať sa odradiť prípadným prvým „narazením na múr“. Mal som možnosť pochopiť viacero vecí ako fungujú z pohľadu zákulisia, že nie je potrebné veriť prvému dojmu, ale je potrebné sa hlbšie zamyslieť nad významom niektorých vecí. Samozrejme, jednou z najväčších devíz pre mňa bolo spoznanie obrovského množstva aktívnych ľudí, s ktorými som zvyčajne navrhoval zlepšenia a som s nimi naďalej v kontakte, čo je občas náročnejšie na dĺžku môjho spánku  :-) .“

 

Všetci dobre vieme, že štúdium IT je náročné a vyžaduje si množstvo času a výborné logické myslenie. Môžeš nám povedať, čo ťa pri výbere špecializácie najviac motivovalo a tipujem, že práve silno mužský kolektív to nebol ;-).

„V úplných začiatkoch to bolo súťaženie s bratom, kto vytvorí viac adresárov v DOS-e .. a teraz si viacero z vás určite dalo face palm :-) . Potom to prešlo k študovaniu toho, ako vlastne tie počítače fungujú, predovšetkým na hrách, kde vhodnou úpravou v súboroch mal človek zrazu hotovú armádu alebo do svojho pretekárskeho traktoru dal výkon formule a i. Základy môjho záujmu o tento odbor určite rozvíjali aj moji stredoškolskí učitelia informatiky. Tu sme zas popri povinných programoch skúšali rôzne malé záškodnícke programy, ktoré obchádzali nastavené obmedzenia pre spúšťanie hier a hudby, prípadne nastavenie vypnutia počítača hneď po spustení. Vykúpenie od týchto programov našli známi až po vložení CD so špecifickým výrobným číslom. Pri takýchto záľubách a po zistení, že sa s týmto odborom dá veľmi dobre uplatniť, tak to bola jasná voľba pokračovať s tým na univerzite.“

 

Určite si pamätáš aj na tie ťažšie časy počas štúdia, ku ktorým rozhodne patria prebdené noci a v tvojom prípade asi hodiny strávené za počítačom. Čo by si teraz ako pedagóg na FIIT STU robil inak? Alebo máš nejaké odporúčanie pre tých, ktorí práve začínajú v podobnom odbore?

„Asi by som pozeral menej seriálov :-). Je potrebné si uvedomiť, že tie predmety predtým zvládlo dosť ľudí, takže sú “spraviteľné“. Veľmi dobré by bolo si prečítať nejaký aspoň krátky článok o časovom manažmente a skúsiť sa toho držať. Aj v súčasnosti vidím základný rozdiel medzi študentom, ktorý úspešne skončí, pretože využíva časový manažment a ktorý „vyletí“ vďaka jeho neschopnosti používať časový manažment. Keď mi je jasné, že niečo neviem, tak nie je úplne vhodné ísť hrať Counter strike turnaj namiesto štúdia. Významná vec, ktorú som podcenil pri niektorých predmetoch aj ja je, že je to štúdium a treba nasávať vedomosti, kým sa dá, neskôr v živote je to už ťažšie. Niektoré predmety, ktoré síce už teraz nepotrebujem, boli zaujímavé a možno, keby som im venoval viac času, tak sa môj život uberá iným smerom.

Z pohľadu pedagóga sa snažím v rámci svojich možností vysvetľovať študentom veci tak, ako to kedysi vyhovovalo mne a zľahčovalo mi to pochopenie témy, snáď mi to ide. Pri bakalárskych, diplomových a tímových projektoch sa snažím nájsť vhodný spôsob ako motivovať ľudí, potom to už ide samo a naháňajú oni mňa :-) .“

 

Časy sa zmenili a z inžiniera vyrástol veľký doktor ;) u teba to platí dvojnásobne, keďže pri tvojich 198cm  sa  v dave len tak nestratíš. Venuješ sa aj nejakému športu alebo počas výučby a práce na vede a výskume nato nie je čas?

„V rámci možností sa snažím bicyklovať, tomu venujem asi najviac voľného času. Okrem toho príležitostné plávanie a ešte celkom často nejaká „športová“ aktivita v rámci údržby chaty. Počas štúdia sa vyskytli aj okamihy, kedy dlhodobo bola moja najväčšia športová aktivita chôdza do školy.“

 

 

Asi ako každá žena, aj ja si Informatika predstavujem ako človeka zatvoreného medzi 4 stenami, 24 hodín, 7 dní v týždni. Ty mi tak ale vôbec nepripadáš. Priblížiš nám pozitíva tvojho odboru a hlavne letia nato baby? ;-) 

„Samozrejme, je to mylná predstava, cez víkendy len 20 hodín :-). Určite je pozitívum pracovať s tým najnovším, čo sa deje vo svete. V iných odboroch sa novinky nešíria tak rýchlo, ako práve v IT.  Ak má človek podnikateľské sklony, tak opäť IT si vyžaduje obvykle najmenšie vstupné náklady pre rozbeh firmy (nepotrebuje veľké priestory, drahé zariadenia, a i.). Z vecí, ktoré sa mi páčia je aj veľmi dobré previazanie s praxou, či už formou brigád počas štúdia (samozrejme v rámci odboru) alebo aj ich prítomnosťou na vzdelávacích procesoch na fakulte. Prečo by na to mali letieť slečny: vieme vám opraviť počítač, vieme si nájsť rýchlo a dobré zamestnanie a IT nás núti rozmýšľať veľmi analyticky, teda vieme navrhnúť riešenia na veľa problémov spolu s uvedením ich silných a slabých stránok. Je veľmi pekný článok ohľadne dôvodov, prečo ženy milujú itčkárov, samozrejme s tým súhlasím :-).“

 

Na záver otázka na telo. Keby si si mohol vybrať nejaký humanitný odbor, ktorý by si si vybral? Pretože je verejným tajomstvom, že práve technika a humanita sú dva odlišné svety.

„Skôr si viem predstaviť výber iného odboru technického alebo prírodovedného zamerania :-) , ale keď už si mám vybrať, tak pravdepodobne odbor všeobecného lekárstva a potom v praxi zameranie na diagnostiku ochorení, keďže by som tam mohol využiť analytické myslenie.“

 
 
 
Prečítajte si tiež článok o úspešnej absolventke SPU, zakladateľke cestovnej agentúry:
 

Rozhovor spracovala Petra Rendková,  © AZU - Aktivita Zvyšuje Úspech, 2015 . Tento článok vznikol
v rámci série popularizačných článkov úspešných absolventov slovenských vysokých škôl.