Michaela Trginová - Už počas strednej školy som neustále niekde pracovala

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 30.06.2015
184
1516d
5249
Blog 30.06.2015

 
Meno: Michaela Trginová
Univerzita:  SPU Nitra
Program: Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Ročník: absolvent
Pracovná pozícia:  živnostník, majiteľ cestovnej agentúry 
Miesto narodenia: Žiar nad Hronom
Vek:  25

 

 

 

Čo si študovala a prečo práve tento odbor?

Prvý stupeň štúdia na SPU v Nitre som absolvovala na fakulte FEŠRR v programe Regionálny rozvoj, druhý stupeň v programe Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu. Odbor som si vybrala v nadväznosti na mnou absolvovanú strednú školu, ktorou bola Hotelová akadémia v Brezne. Hotelová akadémia mala mnoho predmetov sústredených v ekonomickej sfére a oblasti cestovného ruchu, čo ma vždy bavilo, až na matematiku, tá ma potrápila. V neposlednom rade som si školu vybrala aj kvôli mestu Nitra, ku ktorému som prechovávala sympatie. Zavážil aj fakt že Poľnohospodárska univerzita je škola s históriou a nie je to žiadna škola ´´pre lajdákov´´, ktorí si titul ´´odsedia´´. "

 

Čomu si sa počas vysokej školy venovala?

Už počas strednej školy som neustále niekde pracovala či už v rámci praxe alebo brigád, čo bola výborná škola života, nakoľko som prešla mnohými pozíciami od čašníčky cez umývača riadov. Počas vysokej som však chcela robiť niečo, pri čom budem v praxi rozvíjať nadobudnuté vedomosti, a tak som začala popri škole brigádovať v cestovnej kancelárii. Tu som nadobudla neoceniteľné skúsenosti a vedomosti, ktoré mi ukazovali smer už počas štúdia. Vedela som,že sa chcem venovať práve tejto sfére a tak som sa už 4 roky počas denného štúdia naplno venovala aj práci, ktorá ma bavila. Značnú časť voľného času som okrem školy venovala študovaním katalógov a úsiliu zlepšovať sa v tom. Až v zimnom semestri piateho ročníka sme sa s maminou, ktorá v sfére cestovného ruchu pracuje takmer celý život, rozhodli osamostatniť."

 

Čo by si v súčasnosti zmenila keby si mohla?

Niekedy by som zastavila čas, alebo ho aspoň spomalila, nech to tak rýchlo všetko neletí.  Ale nikdy som neľutovala to, čo som spravila. No ak by som mala vybrať jednu vec, určite by som sa viac venovala jazykom, najmä angličtine. Nikdy však nie je neskoro napraviť to..."

Aký je tvoj názor na súčasné možnosti praxe počas štúdia?

Dnes nie je vysoké školstvo dostatočne prepojené s praxou. Učili sme sa kvantum prebytočnej teórie a niektoré odbory majú zbytočné predmety ´´len aby doplnili kredity´´, čo je pre študenta kontraproduktívne. Odbory by sa mali zamerať na väčšiu špecializáciu a prepojenosť štúdia s praxou, motivovať študentov, aby chodili na stáže do firiem, ponúkať im za to benefity, spolupracovať s firmami. Na skúške študenta neskúšať všetky odrážky a poučky, ale ako dokáže na konkrétnych prípadoch aplikovať teóriu v praxi. Počas práce som narážala na situácie, ktoré boli v rámci istej oblasti/problematiky preberané v škole a pritom riešenia v praxi, boli úplne odlišné a oveľa jednoduchšie ako zdĺhavá odprednášaná teória.

Osobitnou kapitolou sú seminárne práce na vopred stanovené témy, ktoré sa už niekoľko rokov nemenia. Študenti by mali dostávať menej seminárnych prác, napríklad jednu, ktorej sa môžu hlbšie venovať a v rámci semestra by mala byť riešená z viacerých aktuálne preberaných predmetov. Témy by mali byť vždy aktualizované, prípadne študenti by mali mať možnosť si ich sami navrhnúť. Napríklad v čase zakladania firmy som dostala seminárnu prácu vypracovať podnikateľský plán v rámci predmetu vidiecky cestovný ruch. Chcela som vypracovávať podnikateľský plán mojej firmy, čo by sa mi aktuálne hodilo, avšak téma mi nebola odsúhlasená, nakoľko sa cestovná kancelária netýka vidieka a tak som vypracovávala skoro na 30 strán podnikateľský plán fiktívneho salaša, ktorý nikdy nevyužijem. No načo?"

 

V súčasnosti si majiteľkou cestovnej agentúry, čo ťa k tomu podnietilo?

K podnikaniu sme sa podnietili s maminou navzájom. Ja som pomaly končila školu, ona má za sebou 16 rokov skúseností a taktiež chcela pre mňa urobiť niečo, čo by mi po škole pomohlo postaviť sa na nohy, aby som nepatrila medzi drvivú väčšinu absolventov, ktorí po štátniciach skončia na Úrade práce. Navyše v cestovnej kancelárii som pracovala už počas vysokej školy takmer 4 roky, práca ma bavila, skúsenosti nabaľovali a ja som ich nechcela zahodiť, ale práve naopak využiť. A tak som si založila živnosť,  a začalo sa podnikať."

 

 

Akú formu podnikania si zvolila?

Som živnostník a keďže globalizácia ponúka nové formy spolupráce, rozhodla som sa pre spoluprácu so spoločnosťou Invia formou franchise (frenčíza). Čiže ja podnikám, mám svoju firmu, ale predávam pod ich menom a pohybujem sa v ich rezervačnom systéme, z čoho plynú výhody jednej aj druhej strane. Invia je značka, ktorej som verila a aj verím, združuje viac ako 300 slovenských aj zahraničných CK, čo dodá podnikateľovi slobodu ponúknuť zákazníkovi presne to, čo chce a za cenu akú si predstavuje."

 

 

Aké boli/sú začiatky podnikania?

Začiatky podnikania boli veľmi náročné, nakoľko ja som mala pred sebou posledný ročník vysokej školy, ktorý je najnáročnejší a do toho prichádzali pracovné povinnosti. Škola ma zrazu začala brzdiť, ale ja som energiu a čas musela rozložiť medzi tieto dva ciele, za ktorými som išla. Školu som dokončiť chcela a budovanie firmy mi zaručovalo plynulý prechod po skončení školy do práce. Študovala som denne a popri seminárkach, cvičeniach a prednáškach som ešte behala po úradoch overovala podpisy, vybavovala živnosť, zisťovala čo treba ešte doladiť, zariadiť a podobne.

V čase zimného skúškového obdobia piateho ročníka som ešte chodila po školeniach  a keďže predaj letných katalógov začína v decembri, musela som byť aj pravidelne na pobočke a predávať zájazdy, aby sa mohli zaplatiť náklady. Veľmi náročné obdobie bolo aj v marci, kedy moja výpomoc a druhá polovica duše našej firmy musela odísť na PN a ja som dlhodobejšie ostala sama a pritom sa finišovalo s diplomovkami, uzatváral sa letný semester a robili sa skúšky. Ja som vtedy bola každý deň v práci a po príchode domov vo večerných hodinách som sadala za knihy a učila sa na skúšky, doklepávala diplomovku, prípadne už som sa venovala príprave na štátnice.

Pričom vždy aj doma som riešila prácu a komunikovala s klientmi, pretože keď robíte na seba a najmä za seba, snažíte sa dať klientom naozaj všetko, 100% vyhovieť akejkoľvek požiadavke, byť milý, ústretový a najmä usmievať sa aj keď vám do smiechu momentálne nie je (ale to klienta nemá čo zaujímať) a dvíhate telefóny sobota- nedeľa, piatok- sviatok. Ale nič nejde hladko a som rada, že som si odbila náročný začiatok, lebo ma to upevnilo a posilnilo.

Keď robíte na svojom, záleží vám na každom jednom klientovi, on je ten, čo si diktuje podmienky a požiadavky. Snažíme sa robiť 100% nadštandardný servis, aby boli klienti spokojní a vrátili sa opäť. Zaniesť pokyny domov? Prečo nie! Počkať klienta hodinu, dve po záverečnej? Prečo nie! Klient vidí každú maličkosť a práve tieto maličkosti robia veľké veci a tvoria pridanú hodnotu. Snažím sa takmer vždy s každým osobne alebo cez telefón ľudsky porozprávať, po skončení zájazdu ako sa mali, čo sa im páčilo, čo možno naopak nie. Cestovných agentúr je veľa, ale práve toto sú veci, prečo si klient vyberie aj nabudúce práve Vás, čo je pre nás najdôležitejšie."

 

Ako vyzerá tvoj pracovný deň?

Podľa môjho názoru si každý myslí, že práca v cestovnej kancelárií/agentúre je oddychovka za počítačom a veľa cestovania. Realita je však iná. Práca s ľuďmi je veľmi vyčerpávajúca a predaj zájazdu nespočíva len  v  ´´pár klikoch do počítača´´. Naozaj za každým predaným klientom je ´´makačka´´, pretože nestáva sa, že niekto príde dá peniaze na stôl a povie chcem tento hotel, tento termín a na cene mi nezáleží.  Ponuka je strašne široká a samotný výber destinácie/hotela a dopravy podľa klientových požiadaviek je náročný proces. Potom nasleduje samotný predaj, ktorý je často vykonávaný pod časovým nátlakom, nakoľko odlet môže byť už v daný deň a klient čaká, možno za ním ďalší dvaja a vy chcete vyhovieť všetkým. Je potreba kontrolovať všetky osobné údaje, dobre počítať, nepomýliť sa v ničom a všetko dobre zaznamenať. Po podpísaní zmluvy predaj stále nekončí bez účasti klienta to musím ešte dotiahnuť s partnerskou cestovnou kanceláriou a po tejto aktivite prichádzajú pokyny, ktoré si vždy najradšej osobne bod po bode prejdem s klientom a snažím sa odpovedať na všetky jeho otázky.

Môj pracovný deň sa odlišuje podľa sezóny. Ale väčšinou začína po zaliatí kávy (ktorú málokedy vypijem za tepla J ) kontrolou klientov, ktorým sledujem cenu vo vybraných kapacitách (či klesla/alebo sa drží) konzultujem to s nimi a pomedzi to vybavujem novo prichádzajúcich. Medzi tým sledujem celú ponuku jednotlivých cestovných agentúr kto má aké ceny, odlety, triedim emaily, upratujem pobočku... proste dievča pre všetko.  "

 

 

                „Vždy keď som niečo robila, robila som to na plno
                                                      či už pre seba alebo pre cudzieho.
 "

 

 

Plánuješ v rámci svojej CA ponúkať aj zájazdy podporujúce cestovný ruch na Slovensku alebo je jednoduchšie sa špecializovať iba na zahraničie?

V mojej diplomovej práci som spracovala konkrétne návrhy na tri produkty cestovného ruchu mesta Kremnica z ktorého pochádzam a je mojím domovom. Nebolo by jednoduché zaradiť tieto produkty do konceptu predaja cestovnej kancelárie, ktorá sa priamo nešpecializuje na domáci cestovný ruch. Spoluprácu v tejto oblasti by som skôr chcela rozbehnúť na území mesta a ponúknuť produkty mestu, čo myslím, že by malo väčšiu perspektívu a v neposlednom rade by mohlo pre mesto predstavovať aj príjem.

V budúcnosti by som sa chcela určite nejakým spôsobom pričiniť o rozvoj cestovného ruchu na území mesta, v ktorom žijem, ale skôr formou spolupráce s mestským zastupiteľstvom a podobne. Všetko má svoj čas a ja sa chcem v tejto dobe v prvom rade venovať zabehnutiu mojej firmy a letnej sezóne, ktorá je už v plnom prúde. Ale napriek tomu ponúkame aj v rámci cestovnej agentúry rôzne zájazdy či už poznávacie alebo pobytové na území Slovenska. Teším sa, že čoraz viac ľudí začína siahať aj po spoznávaní Slovenska a zákazníci sa chodia pýtať aj na pobyty v rámci našej domoviny. Ale stále platí trend, že cestovné kancelárie sa zameriavajú skôr na zahraničné pobyty ako na tuzemské, aj keď ich ponuka existuje."

 

Ktorá krajina Ťa láka a prečo?

Jednoznačne Maledivy. Najmä preto, že je to raj na zemi s až gýčovými bielymi plážami a súkromím, čo ja uprednostňujem pred masovo preplnenými plážami a rezortmi- pokoj, kľud, kniha, ležadlo, potápanie a malý atol je to, čo ma láka a to pod čím si predstavím skvelú dovolenku snov."

 

V minulosti si bola zamestnancom nemenovanej CK ako to hodnotíš teraz z pozície majiteľky, čo je výhodnejšie?

Samozrejme je výhodnejšie podnikať na svojom ako pracovať pre niekoho, to je podľa mňa všeobecné platný fakt, pretože všetko, čo spravíte viete, že robíte pre seba. Je pravda, že teraz je na mňa kladená oveľa väčšia zodpovednosť a finančný tlak, nakoľko náklady musia byť uhrádzané každý mesiac a to neodkladne. Ale vždy keď som niečo robila, robila som to na plno či už pre seba alebo pre cudzieho. Som proste taký typ, že nič neviem odfláknuť a všetko čo robím zanechávam po sebe ako svoju vizitku,  či už sa jednalo o školu alebo o prácu, vždy som sa snažila ísť na plno. Krok po kroku, úspech po úspechu ma to vždy poháňalo len ďalej a dodávalo mi to odvahu. Čím viac som sa blížila k cieľu, tým väčšie požiadavky som si na seba kládla a snažila som prekonať samú seba. Keď si človek položí za príklad zdanlivo nezvládnuteľnú situáciu v duchu si povie ´´tak toto nedám´´ a potom keď už koná a reálne sa v situácií ocitne, nepríde mu to už také dramatické a musí sa s tým len popasovať."

 

Ako často má majiteľka CK možnosť vycestovať na zaujímavú zahraničnú služobnú cestu?

Samozrejme že prichádzajú ponuky aj na služobné cesty, len mimo sezóny alebo na okraji sezóny (ku koncu/začiatku),  kde ale vôbec oddych nie je. Služobná cesta je často krát len na pár dni za ktoré musíte obehať takmer všetky hotely,  ktoré cestovná kancelária ponúka, všetko si zapisovať, všímať a podobne. Často krát sa stáva že z ´´dovolenky´´ ako si všetci myslia, prídete viac unavený ako oddýchnutý. Ale sú to skúsenosti na nezaplatenia, lebo nikdy nepredáte hotel lepšie ako vtedy,  keď ho osobne vidíte rsp. v ňom spíte. Aj toto sú veci, ktoré klient vidí a keď mu poviete,  že hotel som osobne videla, hneď reaguje inak."

 

 

Obľúbený citát na záver

 

 

                „Nerob iným to, čo nechceš aby oni robili tebe a správaj sa
                                         k iným tak ako chceš, aby sa oni správali k tebe."

 

 

 

 

Rozhovor spracovala Patrícia Mariničová,  © AZU - Aktivita Zvyšuje Úspech, 2015 . Tento článok vznikol v rámci série popularizačných článkov úspešných absolventov slovenských vysokých škôl.