Čím sa líšiš od ostatných

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 21.10.2014
1
1768d
2185
Blog 21.10.2014

Vysoká škola nás už v súčasnosti neodlišuje – má ju skoro každý. Čo Ťa ale odlišuje od ostatných sú Tvoj talent, záujmy a Tvoje silné a slabé stránky.

Som študentka stavebnej školy STU a voľného času popri škole nemám veľa. Do AZU som sa zapojila preto, lebo sa môžem angažovať na projektoch a v sekciách, do ktorých by ma ani v jednej firme nezapojili. A dôvod? Som študentka a čo také len môžem ponúknuť...

Prečo AZU? Ako samotný názov hovorí AZU – Aktivita zvyšuje úspech, prezrádza, že sa zaoberáme aktivitou nad rámec vysokej školy, investujeme do seba, do našej budúcnosti. Je to na nezaplatenie, keď namiesto mrhania časom rôznymi zbytočnými aktivitami, pracujem so skvelým tímom ľudí a spoločne tvoríme skvelé projekty práve pre Teba.

Snažíme sa skĺbiť poznatky s praxou a popritom využiť celý náš potenciál. Či chceme alebo nechceme, škola nás zahlcuje väčšinou teoretickými poznatkami. A keďže sme študenti a máme toho veľa, väčšina týchto poznatkov, bez praktických skúseností vyfučí von hlavou. Preto každého nového člena zapájame do aktivít, ktoré sú mu blízke, ku ktorým má vzťah či skúsenosti a chce sa v tom zdokonaliť. Sú ale aj takí, ktorí radi skúšajú nové veci a nie je nič lepšie ako sledovať prácu kreatívneho člena, ktorý skúša niečo nové, predtým neprebádané.

A čím sa ako organizácia zaoberáme?

Organizujeme workshopy na podporu osobného rozvoja, v oblastiach:

  •        komunikácia
  •        riešenie problémov (tvorivé myslenie)
  •        tímová práca
  •        riadenie seba samého (efektívne riadenie seba a organizácia aktivít),
  •        podnikavosť (schopnosť pretaviť myšlienky do aktivít a výsledkov),
  •        zanietenie (schopnosť nadchnúť sa pre ideu a získať vnútornú motiváciu)

Momentálne prebiehajú workshopy na Stavebnej fakulte STU so skvelým speakrom Ivanom Lihotským, ktorý nám študentom poskytuje svoje služby a poznatky zadarmo. Už na prvom workshope sme sa tešili veľkej účasti, hlavne stavbárov, ale aj ostatných študentov STU. Začali sme komunikáciou, ktorá ako sme zistili je oveľa dôležitejšia, než sa zdá. Pokračujeme ďalšími, a to každé dva týždne, takže sa príďte minimálne pozrieť. Verím, že Vás to nadchne ako aj nás.

Začíname aj s kurzami pre potenciálnych podnikateľov. Každý takýto kurz je finančne náročný a rozhodli sme sa podporiť študentov v chuti podnikať a tieto kurzy máte bezplatne. Či ste rozhodnutí podnikať alebo ešte len o tom uvažujete, nie je nič lepšie ako navštíviť kurzy a zistiť všetko potrebné.

Novinkou, ktorá je aktuálna pre tento akademický rok je Dobrovoľnícky program. Devízou každého národa sú vzdelaní ľudia, ktorí dokážu svoju krajinu múdro viesť a zveľaďovať. Strategickým záujmom každej spoločnosti je mať čo najviac vzdelaných ľudí. Aj malý štát, ako je Slovensko, dokáže ponúknuť tisíce kvalitných absolventov univerzít, ktorí si dokážu nájsť dobré uplatnenie pri zamestnávaní sa doma aj v zahraničí.

Tento program zahŕňa pozíciu Tútor, Webmaster, Plánovač a Realizátor.