Projekty realizovateľné v podnikateľskej praxi

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 13.01.2014
1
2049d
2035
Blog 13.01.2014

      Vstupom do nového roka si dávame ciele a plánujeme, ako ich dosiahnuť .Už sme si povedali, že úspech znamená splniť nejaký konkrétny cieľ. Takže, ak niekto uvažuje o tom, ako byť úspešný, musí mať, samozrejme, cieľ. Podobne ako väčšina ľudí aj AZU si definovala ciele a vízie. Rozhodli sme sa jednoducho, na základe potrieb študenta. Celá akademická obec ako aj podnikateľská sféra hľadá inovatívne technológie pre riešenia problémov. Pod pojmom inovatívne v komerčnom svete znamená lepšie, ľahšie a cenovo výhodnejšie. Inovatívnosť vo väčšine prípadoch určuje aj odlišnosť. Presne tak je postavený celý projekt AZU – na odlišnosti.Každý z nás má iné schopnosti či vlastnosti, ktorými disponujeme a dokážeme aktívne využiť vo svoj prospech a v prospech celej spoločnosti.  My odlišnosť neberieme ako nevýhodu, ba práve naopak. Ako možnosť ukázať čo dokážeme a čo v skutočnosti, aký potenciál, v nás drieme.

Vznik projektu bol reakciou na súčasný stav, v ktorom sa nachádzajú študenti a zamestnávatelia. Študenti majú dostatok vedomostí, no napriek tomu ich pracovný trh nezamestná. Ide jednoducho o to, že nakoľko pripravujú univerzity, vysoké školy alebo rôzne typy škôl mladých ľudí  na pracovné miesta, ktoré neexistujú, je potrebné si uvedomiť prečo musíme svoje schopnosti a vlastnosti cibriť.  Sami musíme preukázať schopnosti, že dokážeme vytvárať pracovné príležitosti, tým vieme priniesť inováciu do našej spoločnosti a konkretizovať svoj cieľ s výsledným efektom. Máme vedomosti na zavádzanie nových lepších procesov. V skratke vieme byť prospešní a užitoční. Tieto dve schopnosti sú základné kamene novej vízie projektu na rok 2014. Nakoľko sme  v technologickom veku, kde vieme dosahovať neuveriteľné pokroky, je potrebné tieto možnosti výhodne využiť a spracovať. Transfer je neodmysliteľnou súčasťou každej technológie.

Je potrebné zapálenie a poznanie pre študujúcu problematiku a prehĺbenie do  inovatívnych myšlienok. Naďalej budeme spolupracovať so študentmi, študentskými organizáciami a klubmi.  Budeme sa uberať cestou nových myšlienok realizovateľných v podnikateľskej praxi. Ako mladí ľudia si myslíme, že jediná účinná cesta k úspechu v globálnej ekonomike je:

 

·         aktuálnosť tém dizertačných prác

·         dostatočný priestor na vedeckú prácu

·         stabilizácia a podpora mladých vedcov

·         podpora sebarealizácie osobnosti študenta

·         intenzita spolupráce s firmami

·         pomoc a podpora modelu spin-off firiem

·         pomoc a podpora modelu start up firmy

·         pomoc a podpora modelu podnikateľského inkubátora

 

Hlavnou myšlienkou projektu AZU pre rok 2014 je vytvorenie pracovných skúseností študentov znásobené uplatnením výsledkov v podnikateľskej praxi.My pôjdeme pekne krok za krokom, každý deň za svojim cieľom a verím, že sa tvrdou a poctivou prácou dopracujeme vytúženého výsledku. Ako povedal niekto múdry: "Nezabúdajme na skutočnosť, že niekedy je dôležitejšia CESTA, ako samotný CIEĽ." Ak dobre definujete správny cieľ automaticky vám z jeho definície vyplynie séria krokov, ktoré máte vykonať, aby sa cieľ splnil. Ak sa cieľ splní, bude mať efekt, ktorý očakávate.