Povinnosti absolventa vysokej školy. Na toto nezabudnite!

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 03.06.2019
0
82d
910
Blog 03.06.2019

Obdobie štátnic uzatvára jedno obdobie človeka na vysokej škole. Krásne študentské roky sú za nami a nastupuje skutočná realita. Aké povinnosti máš voči štátu, aby ťa nedobehli neskôr? 

 

Po výške mám už prácu

Ak si si našiel hneď po vysokej škole prácu, nemusíš mať žiadne starosti. Všetko za teba vybaví tvoj zamestnávateľ a ty môžeš spokojne budovať svoju kariéru. 

 

Po výške ešte nemám prácu

Prvá možnosť je zaevidovať sa v mieste bydliska na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Táto možnosť je dobrovoľná, nie povinná.  Ak si absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky. Ak požiada o zaradenie do evidencie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia štúdia bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom osobného podania. 

 

Prečo je dobré byť na Úrade práce?

Ak ešte nemáš prácu, tak Úrad práce za teba platí zdravotné odvody. Teda v skutočnosti ich platí štát, avšak ak nebudeš zaradený do evidencie  uchádzačov o zamestnanie, zdravotné odvody by si si musel platiť sám. 

 

Čo si mám so sebou zobrať? 

Absolvent spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR predkladá:

  • platný občiansky preukaz,
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom/ potvrdenie o dobe štúdia vydané školou
  • vyhlásenie o (ne) podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa

 

Svoju prácu následne môžeš kľudne hľadať na portáloch profesia.sk alebo istp.sk, či na ďalších portáloch na internete. 

 

Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/obcan/som-absolvent-skoly-co-dalej.html?page_id=13136

Foto zdroj: Instaffo Blog