Kickresume zadarmo pre všetkých študentov UNIZA. Zvyšujeme úspešnosť našich študentov na trhu práce.

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 09.10.2017
0
684d
1115
Blog 09.10.2017

Žilinská Univerzita nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Kickresume. Táto spolupráca je súčasťou dlhodobého úsilia UNIZA zvyšovať konkurencieschopnosť svojich študentov a absolventov na trhu práce. 

Študenti UNIZA tak zadarmo získajú silný nástroj na tvorbu životopisu, motivačného listu a osobnej webstránky. Kickresume pomáha ľudom nájsť si prácu rýchlejšie a efektívnejšie.
Používa ho už viac ako 300 tisíc ľudí po celom svete a mnohým z nich sa aj vďaka nemu podarilo zamestnať v spoločnostiach ako sú Apple, SpaceX, CNN, či PayPal.

UNIZA a Kickresume chcú vylepšiť nepriaznivú štatistiku, podľa ktorej sa väčšine absolventov vysokých škôl nedarí nájsť si zamestnanie ani 6 mesiacov po úspešnom ukončení štúdia. Hlavným dôvodom pritom nie sú nedostatočné znalosti a skúsenosti absolventov, ale práve neschopnosť artikulovať svoje zručnosti v životopise. Spolupráca s Kickresume má študentom UNIZA pomôcť odprezentovať svoje schopnosti atraktívnym spôsobom a nájsť si tak zamestnanie rýchlejšie.

Kickresume poskytuje univerzitám svoj inak platený nástroj zadarmo. Je to súčasť ich iniciatívy Kickresume EDU, ktorou chce spoločnosť podporiť zamestnanosť mladých a pomôcť im začať úspešnú kariéru. 

Všetci študenti UNIZA sa môžu jednoducho prihlásiť pomocou svojich univerzitných emailov na stránke Kickresume EDU a začať používať Kickresume už dnes.