ONCE Erasmus, ALWAYS Erasmus !

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 18.04.2017
0
883d
4099
Blog 18.04.2017

Šikovná, aktívna, sympatická a hlavne úspešná študentka doktoránskeho štúdia Mgr. Evka Hruščová Vám vyrozpráva svoj inšpiratívny príbeh študentského života :) 

Prečo práve štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove?

V prvom rade rozhodnutiu študovať psychológiu predchádzalo zvažovanie viacerých alternatív, ale myslím, že som sa rozhodla intuitívne a správne. Keď má človek psychologický background jeho práca nekončí po 8 hodinách ako iné, ale tiahne sa to celým jeho životom, prirodzene Vás vyhľadávajú priatelia, známi, je to skôr poslanie ako povolanie a toto si musí každý pred štúdiom zvážiť. Základom však je, ak robíte niečo, čo máte radi, vtedy nemáte problém ostať v práci aj dlhšie, pracovať cez víkend alebo sviatky a kvôli práci veľa cestovať. Ja patrím k tomu malému percentu ľudí, ktorých práca je aj ich záľubou. Inštitút psychológie FF PU bol po strednej škole jednou zo štyroch katedier psychológie na Slovensku, kde ma prijali. Z pozície bývalého študenta, ale dnes aj doktoranda môžem zhodnotiť, že vyučujúci sú nie len odborníci vo svojich oblastiach s množstvom praktických skúseností, ale aj príjemní a scestovaní ľudí, ktorí sa snažia študentov naučiť najviac ako sa dá. Samozrejme z pozície ich kolegyne som v súčasnosti veľmi spokojná, s mnohými spolupracujeme v rámci výskumných tímov. 

 

Bolo to definitívne rozhodnutie stať sa psychologičkou alebo ťa lákalo niečo iné?

Samozrejme zvažovala som aj iné alternatívy ako medicínu, ale rozhodnutie bolo skôr intuitívne. Avšak vôbec to neľutujem. Aj počas samotného štúdia psychológie je veľa alternatív, ktoré si možno vybrať ako je napríklad klinická, poradenská, školská psychológia. Ja som relatívne rýchlo prišla nato, čo ma v psychológií baví, kde sú moje silné a slabé stránky. Ostala som na rázcestí medzi vedou a pracovnou psychológiou, našťastie venujem sa obom doteraz.

Prezraď teda, ako vyzeralo tvoje štúdium.

Okrem prednášok a seminárov som popri štúdiu pracovala. Asi najviac mi dala skúsenosť v call centre zameranom na prieskum trhu kde som pracovala počas celého magisterského stupňa, ale aj trojmesačná stáž v medzinárodnej personálnej agentúre. Štúdium bolo hektické obdobie, ale naučila som sa efektívne si rozložiť čas a využiť každý okamih naplno. Okrem školy a práce som chodila na jazykovku a zároveň som bola celé magisterské štúdium súčasťou ErasmusStudentNetwork. Mali sme na starosti zahraničných študentov, organizovali sme im rôzne akcie a ja som mala na starosti tréningy soft skills/teambuildingy v angličtine. Táto skúsenosť mi veľa dala, najmä v rámci angličtiny, keďže som každý deň komunikovala a samozrejme môj okruh priateľov sa výrazne rozšíril. V súčasnosti mám skvelých priateľov po celej Európe a s mnohými sme stále v kontakte. Zároveň som sa naučila veľkej tolerancii a otvorenosti voči iným národnostiam, kultúram, náboženstvám a práve táto skúsenosť ma priviedla k intenzívnemu cestovaniu. Aj keď je to časovo náročné, určite študentom odporúčam zapojiť sa do podobných organizácií, projektov, či vycestovať na vlastný Erasmus. Pre mňa to bolo určite jedno z kľúčových a najlepších rozhodnutí a asi platí  - kde je vôľa, tam je cesta.

Prečo by si mali študenti vybrať práve  odbor psychológie?

V prvom rade si myslím, že študenti by si mali vyberať študíjný odbor najmä podľa vlastných záujmov, nie podľa toho na akú univerzitu idú kamaráti alebo čo si prajú rodičia. Psychológia je zaujímavý odbor, poskytuje množstvo odvetví, ktorým sa je možné venovať. Zároveň hlavným cieľom štúdia by nemalo byť riešenie vlastných problém, avšak človek sa postupne spoznáva, zisťuje svoje silné a slabé stránky. Základom je dobrá sebareflexia a ochota pracovať sám na sebe. Zároveň v našom odbore je veľmi fajn ak sa študenti aj absolventi stále posúvajú vpred, či už na zahraničných stážach, workshopoch, účasťou na konferenciách, prednáškach alebo výcvikoch.

Aký je tvoj názor na prax a jej samotné možnosti počas štúdia?

Prax si každý študent zabezpečuje samostatne v treťom a takisto aj piatom ročníku. Môže sa to zdať náročné, avšak veľa našich študentov absolvuje stáž v letných mesiacoch prostredníctvom programu Erasmus – stáže pre študentov a absolventov. Benefitom je, že im to uznávame ako povinnú prax, zároveň získajú zahraničnú skúsenosť, naučia sa samostatnosti a v neposlednom rade zvýhodňuje ich to na trhu práce po ukončení štúdia. Zo strany Inštitútu psychológie FF PU sa snažíme študentov podporovať vo vycestovaní najmä každoročnou organizáciou prednášok o možnostiach Erasmus pre študentov psychológie vo všetkých ročníkoch.

Aký si mala dôvod ostať popri tom všetkom ešte aj na doktorandskom štúdiu?

Rozhodnutie sa vykryštalizovalo počas štúdia. Zúčastnila som sa niekoľkých konferencií pre študentov, skúsila som odpublikovať výsledky bakalárskej a diplomovej práce v odborných psychologických časopisoch a vyšlo to. My sme najmä vedci, robíme výskumy, spracovávame dáta, pracujeme so štatistickými softvérmi a publikujeme. Samozrejme zúčastňujeme sa aj konferencií, sme súčasťou vedeckých tímov a sme tu pre študentov – učíme, vedieme bakalárske práce, konzultujeme. Ja som najmä zvažovala možnosť úplne sa venovať HR oblasti (pracovnej psychológií) alebo samozrejme vycestovať do zahraničia. Nakoniec som ostala na univerzite, ale nevzdala som sa úplne ani HR a ani cestovania, len som to skĺbila všetko dokopy a funguje to J

 

Na akých konferenciách či výmenných pobytoch si sa zúčastňovala alebo ešte len zúčastníš ?

Sú konferencie, na ktorých sa zúčastňujem už tradične. Trikrát som sa ako prezentujúci zúčastnila konferencie pre doktorandov v oblasti psychológie v Olomouci, na Medzinárodných študentských psychologických dňoch som bola dvakrát ako študentka, dvakrát ako porotca študentských prác a minulý rok sme túto veľkú konferenciu organizovali na našom Inštitúte psychológie FF PU s podporou Prešovskej univerzity, Filozofickej fakulty a sponzorov. Zároveň som bola pozvaná prednášať na medzinárodnej psychologickej konferencii, ktorú organizovala EFPSA a zúčastnila som Erasmus+ medzinárodného tréningového kurzu „Creatingyourownworkingfuture“ v Ledniciach, ktorého sa zúčastnilo 24 ľudí z 8 krajín ako Arménsko, Moldavsko, Taliansko a pod.. Rok 2017 je asi najrušnejší, keďže ma čaká približne 7 konferencií. Konkrétne sa jedná o psychologické konferencie, kde som v roli aktívneho účastníka – prezentujúceho v slovenčine a angličtine, alebo pozvaného prezentujúceho a pasívna účasť na HR konferenciách. Okrem Slovenska ma čakajú konferencie v Českej republike a pravdepodobne aj Bulharsku. Zároveň ma v lete čaká vlastná dvojmesačná Erasmus stáž vo Viedni a koncom apríla podávam žiadosť prostredníctvom Národného štipendijného programu na mesačný výskumný pobyt na Katedre psychológie, Štátnej univerzite v Jerevane (Arménsko)

 

Akej problematike ohľadom výskumu sa najviac venuješ?

Je to rôzne v závislosti od projektov. V rámci dizertačnej práce sa venujem najmä problematike nezamestnaných absolventov VŠ, zameriavam sa na subjektívne a objektívne faktory ich prežívania, orientáciu na kariéru a aktivitu nájsť si prácu. V rámci výskumných projektov na Inštitúte psychológie som súčasťou tímov zameraných na skúmanie psychologických príčin a dôsledkov chudoby na Slovensku a záujmov/profesijnej orientácie u študentov končiacich základné školy na Slovensku.

Môžeš nám priblížiť subjektívne a objektívne faktory, ktoré značne ovplyvňujú prežívanie nezamestnaných absolventov?

Dôsledkom nezamestnanosti absolventov VŠ je najmä negatívne prežívanie (depresie, úzkosť, užívanie návykových látok). Významná je samotná aktivita osoby nájsť si prácu, ale samozrejme aj osobnostné charakteristiky osoby, či podpora zo strany rodiny a okolia. Samozrejme je potrebné aj zvážiť lokalitu, kde si daná osoba hľadá prácu, úroveň nezamestnanosti v krajine alebo typ ukončenej vysokej školy. Z vlastnej skúsenosti ako rekruitera vidím najväčší nedostatok u absolventov vysokých škôl v ich komunikačných, prezentačných zručnostiach, nedostatku motivácie, neschopnosť identifikovať druh práce, ktorá by ich bavila a ktorej by sa chceli venovať, nedostatok proaktivity už počas štúdia (pracovné skúsenosti, participácia v organizáciách ako je ESN alebo AISEC, účasť na mobilitách a stážach v zahraničí) a samozrejme vzhľadom k uvedenému neadekvátne platové očakávania. Korelácia viacerých faktorov následne u mnohých vedie k neúspechu na pracovnom pohovore a zotrvávaniu v situácií nezamestnanosti. 

Prepísala: Zuzana Žofčínová 

Spísal: David Pavluv