Big Day stáží 2017

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 08.04.2017
0
868d
1414
Blog 08.04.2017

Dňa 9.3.2017 sme v priestoroch Stavebnej fakulty STU mali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa podujatia s názvom Big Day Stáži.  Ako už z jeho názvu vyplýva, bolo zamerané hlavne na prezentáciu stáži a študijných mobilít. Predstavili sa nám hostia ako sú  Injoy Agency, IAESTE, SAIA a ďalší.

Ako prvý  prezentoval Michal Tamáš z organizácie IAESTE, ktorá na Slovensku pôsobí už  52 rokov. Je medzinárodná, a teda má viac ako 85 členských krajín, do ktorých je možné vycestovať. Pôsobí na 4 technických univerzitách, medzi ktoré patrí samozrejme Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Technická Univerzita vo Zvolene a Žilinská univerzita.

Študenti majú príležitosť absolvovať stáž v tom odbore, aký študujú a zároveň si môžu zdokonaliť svoje jazykové vedomosti.

Dobrodružstvo v podobe stáže sa začína v novembri jazykovým testom, ktorý tvorí ústna a písomná časť. Zaplatíte si zaň iba 2 eurá. V mesiaci február by ste sa mali rozhodnúť pre tri stáže, ktoré vás najviac zaujali a uhradiť depozit v sume 33 eur. Akonáhle v marci zistíte, že vám bola pridelená stáž, je nutné poslať nomináciu. Súčasne hradíte poplatok vo výške 132 eur za sprostredkovanie tejto možnosti a šance. V období medzi mesiacmi marec a máj by vám mal byť oznámený výsledok vašej nominácie.

Výška poplatkov môže dosiahnuť sumu 160 eur, všetko závisí od vami preferovaného typu stáže. Niektoré z nich sú zverejňované počas celého roku a iné iba v mesiaci február. Na výber máte aj možnosť absolventských stáží.

Dĺžka stáže je v rozpätí od 6 týždňov do maximálne 52. Najvhodnejšie obdobie na jej absolvovanie je práve počas letných mesiacov. Medzi uprednostňované odbory patria najmä technické smery ako napríklad informatici, inžinieri a chemici. Všetky potrebné informácie môžete nájsť na stránke staze.iaeste.sk. V prípade nutnosti tam nájdete aj inštruktážne videá na registráciu, podanie prihlášky a výber stáže.

Ako druhá v poradí nasledovala organizácia SAIA, ktorú reprezentovala Mgr. Adela Poláčková. Slovenská akademická informačná agentúra vznikla v roku 1990. Je to nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá štipendijnými pobytmi a pobytmi spojenými s uskutočňovaním výskumu.

SAIA má 4 hlavné programy. Patria medzi nich Akademické mobility v rámci ktorých sú organizované výberové konania do 28 krajín sveta. Záujem o takýto pobyt stúpa najmä do Nemecka a Ruska, naopak klesá záujem o Turecko a Izrael.

Študenti majú možnosť využiť vyhľadávací systém v Databáze štipendií a programov. Umožňuje im tak vybrať si vhodnú krajinu súčasne s presnými termínmi uzávierky žiadostí. Organizácia má na starosti aj ponuku seminárov pre stredné a vysoké školy, ktoré ich informujú o existencii rôznych príležitostí na mobility.

Ďalším programom je CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá. Podporuje mobility vo východnej, strednej a juhovýchodnej Európe. Vďaka CEEPUS sa vytvárajú siete medzi slovenskými a zahraničnými univerzitami. V rámci nich sa realizujú študijné pobyty, výskumno-vedecká spolupráca a aj exkurzie a jazykové kurzy. Pokiaľ má uchádzač záujem o univerzitu, ktorá nie je zapojená do programu CEEPUS, prihlášku si podáva v kategórií freemover. Týmto spôsobom sa môže nahlásiť na hocijakú univerzitu, ktorá má oprávnenie sa do programu zapojiť.

Podmienkou je však ukončenie minimálne prvého ročníka prvého stupňa na vysokej škole. Mobility sa môžu zúčastniť aj doktorandi.

SAIA ponúka aj Akciu Rakúsko - Slovensko, ktorá je zameraná na podporu spolupráce medzi týmito krajinami. Študenti sa touto cestou môžu uchádzať o štipendium.

Národný štipendijný program SR poskytuje štipendiá pre študentov 2. stupňa štúdia a aj pre doktorandov v dennej forme štúdia. Štipendiá pokryjú náklady na pobyt. Uzávierka žiadostí sa uskutočňuje dvakrát ročne, a to v termínoch do 30 apríla a 31.októbra.

SAIA uverejňuje všetky potrebné informácie na stránke saia.sk prostredníctvom online publikácie Štipendiá a granty, ktorá poskytuje prehľad základných informácií súčasne s popisom jednotlivých programov. Taktiež vydávajú mesačný elektronický bulletin, ktorý sa týka špecifických krajín a štúdia v zahraničí.

Tretím hosťom za ERASMUS + bol Bc. Peter Žiaček. Vďaka tomuto programu máte možnosť zúčastniť sa študijnej mobility a absolvovať časť vášho štúdia v štátoch Európskej Únie, na čo vám bude poskytnutý čiastočný grant. Žiadosť je možné podať prostredníctvom orgánov jednotlivých univerzít, ktoré sa venujú zahraničnému styku.

Dĺžka mobility siaha od minima 3 mesiacov - určené študentom, ktorí píšu záverečné práce, až po 12 mesiacov. Výhodou je najmä to, že nemusíte absolvovať naraz oba semestre, ale rozdeliť si ich do jednotlivých rokov štúdia vrátane absolventskej stáže.

Celý proces sa začína výberom novej univerzity zo zoznamu ERASMUS + a dohôd s STU. Študent by si mal samozrejme zvoliť rovnaký alebo aspoň podobný študijný program, ktorý by študoval ak by do zahraničia nešiel. Prihláška sa podáva elektronicky cez AIS a potom sa podpísaná odovzdá na študijné oddelenie. Výberové kritériá konania si stanovuje každá fakulta sama. Po ukončení výberového konania a zverejnenia výsledkov sú študenti nominovaní v podobe zaslania potrebných informácii. Študent sa však sám musí prihlásiť na zahraničnú univerzitu. O schválení svojej žiadosti sa dozvie cez akceptačný list zaslaný prostredníctvom emailu alebo pošty.

Medzi povinnosti študenta pred vycestovaním patrí online jazykový test. Tento test vykoná aj po návrate z mobility, nemá však žiaden dopad na jeho účasť na pobyte. Bolo by tiež vhodné zistiť si potrebné informácie o ubytovaní, napríklad od starších kolegov. Študent si tiež sám vybavuje náležitosti spojené s dopravou a s vybavovaním európskeho preukazu zdravotného poistenia.

Všetky potrebné doklady uvedené na stránke príslušnej fakulty je samozrejme potrebné  odovzdať pred vycestovaním. Na STU vybavuje náležité činnosti útvar medzinárodných vzťahov.

Štvrtou prezentujúcou organizáciou bola Injoy Agency, ktorú zastupovala Andrea Gajdošová. Táto agentúra poskytuje možnosť vycestovania za prácou, zlepšovanie si jazykových vedomostí a najmä získavanie nových zážitkov a skúseností. Na tento účel má Injoy Agency pripravené viaceré programy.

Work & Travel je zameraný na vysokoškolákov na dennej forme štúdia, ktorí majú záujem pracovať cez leto v USA. Na pracovnej pozícii môžu pôsobiť od polky mája až do polky septembra. Jednou z požiadaviek je úroveň anglického jazyka, ktorá by mala byť B1-B2. Samozrejme, pre študentov je výhodou najmä možnosť zlepšenia ich hovorovej angličtiny.  Injoy Agency ponúka katalóg pozícií, spomedzi ktorých si určite každý záujemca vyberie. Najpopulárnejšou je práve plavčíctvo, táto ponuka sa vzťahuje na viaceré zaujímavé lokality, ako napríklad Washington, Texas, New York a Aljaška. Ak preferujete bazény oproti moru, určite sa nájde aj niečo pre vás.

Ďalším z mnohých programov je Work & Holiday v Kanade. Zameriava sa na študentov aj neštudentov vo veku od 18 do 35 rokov. Víza sa vybavujú na 1 rok, prácu si na rozdiel od Work & Travel hľadáte sami. Pobyt nie je viazaný na jedného zamestnávateľa ani na jedno mesto,

Work & Study je ponúkaný na Novom Zélande, v Austrálii, v Číne a v Kanade. Zahrňuje polročné štúdium na "college", na konci ktorého dostanete certifikát alebo diplom. Počas tohto štúdia môžete pracovať part-time. Nasledujúci polrok je zameraný už na full-time pozíciu.

Program Young Professionals sa týka hlavne absolventov. Podmienkou je ponuka práce, ktorá súvisí s vyštudovaným odborom. Účastníci budú pracovať 12 mesiacov v Kanade a tak získajú užitočné skúsenosti do budúcnosti.

Pokiaľ ovládate španielčinu, môžete sa prihlásiť na tkzv. Španielsku brigádu. Doba jej trvania je obdobná ako Work & Travel, od polky mája do polky septembra. Ponúkané pozície pochádzajú od rôznych španielskych rezortov. Nutné je absolvovať odborný kurz, ktorý však Injoy Agency zabezpečuje.

Ak ste prejavili záujem o niektorú z ponúkaných krajín, na webovom sídle Injoy Agency je možné si vybrať podľa oblasti a následne podľa ponúkaného programu.

Predposlednú prezentáciu mali na starosti Vladimír Haláj a Patrik Herčút z neziskovej organizácie BEST:  Board of European Students of Technology. Vznikla v roku 1989, a v súčasnosti existuje 95 BEST skupín až v tridsiatich-troch krajinách sveta. BEST má okolo 3300 členov a zameriava sa na technologických študentov, ktorým ponúka zdokonaľovanie vo svojich odboroch. Ich hlavným cieľom je spojiť študentov, univerzity a firmy.

BEST organizuje kurzy 4 krát do roka - počas sezón. Najviac z nich sa uskutočňuje práve v lete. Na každý z nich sa môžu prihlásiť študenti z celej Európy. Niektoré kurzy sa týkajú výlučne technických schopností, iné sú viac sústredené na zlepšenie kariérnych zručností, ako napríklad tipy na začatie s podnikaním. Všetky sú vyučované v anglickom jazyku a konajú sa v období od jedného do dvoch týždňov.  Každý z nich končí záverečnou skúškou. Počet študentov je však obmedzený na 22. Ponuku kurzov môžete nájsť na  http://www.best.eu.org/courses, prihláška sa dá podať na maximálne tri. Organizácia BEST zastrešuje iba študentov STU.

Výhodou je preplatené ubytovanie, plná penzia a preprava. Študent si hradí iba poplatok za zúčastnenie sa kurzu a letenku.

Postup podania prihlášky je veľmi jednoduchý. Zaregistrujete sa a zvolíte si kurz. Následne  napíšete motivačný list v anglickom jazyku a zaplatíte depozit vo výške 40 eur, ktorý vám bude po jeho ukončení vrátený.

Organizácia BEST momentálne ponúka 22.4.2017 v Bratislave tréning na soft skills - komunikačné schopnosti.

Posledným v poradí bol AIESEC, najväčšia medzinárodná študentská organizácia na svete, odprezentovaná Matejom  Krajňákom. AIESEC pôsobí na 2400 univerzitách vo svete. Za posledný rok uskutočnili cez 35 000 stáží, v rámci ktorých prepojili študentov s podnikmi a mimovládnymi organizáciami.

AIESEC poskytuje pomoc počas celého výberového procesu stáže, vrátane vybavovania víz a poistenia. Organizuje tiež prípravný seminár pre stážistov, ktorý obsahuje dôležité informácie o vybranej krajine a o jej kultúre. Výber stáže je možné uskutočniť cez Opportunity Portal, kde si vyberáte z troch hlavných programov. Global Volunteer je venovaný dobrovoľníctvu, trvá 6 až 8 týždňov. Na výber máte zo 6500 lokálnych projektov. Poskytuje možnosť získania praktických skúseností a osobnostného rozvoja. Global Talent ponúka profesionálne stáže vo firmách na 3 až 12 mesiacov, na rozdiel od dobrovoľníctva dostanete za ňu aj zaplatené. Veľkou výhodou je získanie kariérnych skúseností a rozvoja líderstva. Global Entrepreneur sa týka stáži v startup-och  trvá 6 až 12 týždňov. Umožňuje pracovať v začínajúcich a rýchlo sa rozvíjajúcich podnikoch.

Všetky tri programy vám ponúkajú zabezpečené ubytovanie. Po príchod do krajiny vás člen AIESEC-u vyzdvihne z letiska. Pomôže vám s ubytovaním a vybavovaním SIM karty a električenky. V prípade potreby máte možnosť "buddy podpory", v podobe kontaktnej osoby. Po ukončení stáže môžete zdieľať svoje zážitky a vyhodnotiť celý jej priebeh.

Medzi ďalšie projekty AIESEC patrí Teach Asia/South America, v rámci ktorého máte možnosť vyučovať malé deti v anglickom jazyku.

V spolupráci s OSN organizujú udalosť YouthSpeak. Ide o hnutie mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o dianie vo svete a o globálne výzvy. Spolupracujú s firmami a organizujú rôzne workshopy, zamerané na vytváranie projektov a nových nápadov. Cieľom je posunúť Slovensko vpred.

Po ukončení prezentácií našich hostí dostali študenti priestor na kladenie otázok. Veríme, že mnohí z vás ste ju patrične využili, a získali tak potrebné informácie a veľkú chuť pre vycestovanie. Tešíme sa na vás pri organizácií ďalších podujatí!

 

Váš Tím AZU

Napísala Nikola Janovcová