Nela Laciaková - Zložité cesty často vedú k najkrajším miestam

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 06.03.2017
0
901d
3595
Blog 06.03.2017

Bc. Nela Laciaková, inšpiratívna študentka PU v Prešove, aktuálne študuje 5. ročník (odbor: psychológia) V krátkosti Vám predstaví svoj aktívny študentský život :) 

Prečo si si vybrala túto VŠ / Čo ťa viedlo ísť študovať na danú univerzitu ?

Už na strednej škole ma niečo ťahalo na psychológii. Doslova som milovala, keď som mohla byť medzi ľuďmi, keď som sa s nimi mohla rozprávať o čomkoľvek a snažila som sa vždy nájsť cestu ku každému svojou milou zvedavosťou a svojou dôverou. Preto, si myslím, že úprimná komunikácia, spoločenskosť a v neposlednom rade vždy byť sám sebou je základ pre štúdium psychológie. Predtým ako som nastúpila do prvého ročníka na VŠ si presne pamätám po čom som túžila, čo presne som chcela získať a kde sa dostať po piatich rokoch štúdia. Nebola som „taká odvážna“ a nemala som také „pravé sebavedomie“. Už na začiatku štúdia som chcela skúsiť veľa vecí, ale častokrát som si vravela, že na niektoré vecí nemám a radšej sa do toho nepustím. A práve to som chcela počas môjho štúdia zmeniť.

Ako vyzeralo tvoje štúdium na škole ?

Som typ človeka, ktorý chce stále viac v zmysle, že popri klasických vyučovacích hodinách psychológie, ktoré boli samozrejme zaujímavé a obohacujúce som sa chcela naučiť aj niečo navyše a vyskúšať ako vecí fungujú priamo v praxi. Dopočula som sa, že existuje „nejaký“ Erasmus a povedali mi, že ho mám určite vyskúšať. Počas môjho štúdia som využila Erasmus program dvakrát. Bola som na Erasme v Prahe a v Zlíne. Počas môjho stážovania som sa veľa naučila veľa o psychológii, mala som možnosť komunikovať s klientmi, zúčastňovať sa skupinových terapií, testovať klientov a v neposlednom rade bližšie spoznať ich vnímanie a chápanie života. Každému vrelo odporúčam, aby neváhal a využil túto skvelú a jedinečnú možnosť počas štúdia.

Akému výskumu sa venuješ?

Momentálne sa venujem konkrétne výskumu: Efekt vôle, vytrvalosti a nezdolnosti na zotrvanie verzus nezotrvanie v chudobe. Vôľa, vytrvalosť a nezdolnosť človeka  majú veľký vplyv na to, ako sa bude správať a konať v záťažových situáciách. Veď už len moja otázka nad zamyslením sa  je, prečo niektorí ľudia sú v živote  úspešní a iní menej úspešní? Prečo sa niekomu darí viac a niekomu menej, prečo niekto  si v situáciách nezamestnanosti  hľadá prácu zatiaľ čo iní sú spokojní, respektíve neurobia všetko pre to, aby sa z toho dostali.

Venovala si sa vede a mimoškolským aktivitám ? Čo sa ťa bavilo ?

Počas štúdia som sa venovala dobrovoľníckej činnosti v rámci ESN organizácie (Erasmus Student Network). Bola to pre mňa skvelá príležitosť ako spoznať a komunikovať s ľuďmi z rôznych krajín a tiež skvelá príležitosť ako rozvíjať svoje organizačné schopnosti a zručnosti potrebných pre prípravu rôznych akcií a eventov pre študentov. V rámci ESN som sa venovala projektom ako SocialErasmus a ExchangeAbility. V posledných dvoch rokoch som sa začala venovať Multilevel Marketing-u. V rámci vedy som sa venovala psychologickým výskumom (Stratégie zvládania rodiny so závislým členom, ktorý som prezentovala na konferencii v meste Poprad a tiež som sa venovala výskumu: Kvalita života seniorov, ktorý som prezentovala na konferencii v Starej Ľubovni. 

 

Pracovala si už počas štúdia?

Áno počas štúdia som pracovala a stále pracujem v oblasti Multilevel Marketing. Pre mňa to je nesmierne obrovská príležitosť v oblasti manažérskej psychológie. V psychológií má človek možnosť vybrať sa rôznymi smermi. Zistila som, že práve oblasť manažérskej psychológie je mi srdcu najbližšia.  V Multilevel Marketingu som  sa naučila  ako správne a efektívne komunikovať s ľuďmi a tiež ich viesť. V tejto oblasti   sa musí človek neustále  zdokonaľovať, čítať, študovať  a stále sa niečo učiť. Základom je neustály sebarozvoj.Inými slovami  povedané, byť stále v strehu a čo je podľa môjho názoru najdôležitejšie je pozitívne myslenie.  Naučila som sa pozitívne myslieť aj v zložitých situáciách.  V prvom rade by som sa chcela poďakovať mojej vedúcej, líderke, ktorou som bola oslovená do MLM.   Pokiaľ chce človek napredovať a posúvať sa, je skvelé keď máte niekoho  kto vás vedie. Niekto kto vidí vo vás možno viac než vy sami.  

Ako vyzerá tvoj pracovný deň?

Každý deň je špecifický.  Naučila som sa správne a efektívne si plánovať veci.  Deň vopred mam všetko premyslené čo a ako budem robiť. Samozrejme, že si nevieme a nemôžeme naplánovať úplne všetko, no predsa si myslím, že by človek mal mať aspoň zhruba naplánovanú štruktúra dňa  toho, čo bude robiť. Od mojich  aktivít počas dňa záleží to,  v akom čase sa mi podarí priblížiť sa a napokon dosiahnuť moje ciele, sny a túžby.  Pre mňa hrá čas dôležitú rolu. 

Čo považuješ za svoj najväčší úspech ?

Podarilo sa mi zorganizovať historicky prvý ples psychológov. Za môj úspech považujem aj to, že počas Erasmus stáže som zrealizovala s klientami zariadenia Centra služieb postiženým v Zlíne veľkú kultúrnu akciu, na ktorú som klientov pripravovala tri mesiace. 

Čo by si chcela v živote dosiahnuť ? 

Jedným z mojich snov a cieľov  je budovať si svoju firmu a tím ľudí v MLM, mať vlastnú pobočku a kanceláriu.  Plniť ľudom ich sny a túžby a dať im príležitosť tak, ako aj mne bola daná príležitosť spoznať túto formu podnikania.  Mne osobne práve MLM v značnej miere ovplyvnil a zmenil život v pozitívnom slova zmysle, hoci tá dlhšia cesta ma ešte len čaká. Popri MLM sa najďalej chcem aj venovať ESN - projektu ExchangeAbillity. Rada by som bola, aby sa tento projekt rozbehol  vo všetkých mestách Slovenska. Veľmi dôležitá je pre mňa samotná práca psychologičky. Po ukončení práce  v MLM je mojim najväčším snom mať vlastnú psychologickú súkromnú ambulanciu.

Čo by si odporúčala študentom v tvojom odbore ?

Študentom v odbore psychológia by som odporučila, aby sa už hneď od prvého ročníka zapájali aj do mimoškolských aktivít, ktoré môžu byť užitočné pre ich praktický život. Odporúčam im, aby sa stále informovali a pýtali sa ľudí ako sa môžu dostať do rôznych dobrovoľníckych organizácii ako napr. ESN, AISEC, Azu. V neposlednom rade by pre študentov psychológie bolo veľmi vhodné zapojiť sa do SAŠAP (Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie), kde sa organizujú rôzne semináre, workshopy a zaujímavé projekty. 

Ako si predstavuješ svoju budúcnosť o 5 rokov?

V prvom rade by som sa videla, že budem žiť v zdraví a že moja energia ktorú vkladám do mojej práce prinesie výsledky.  O 5 rokov sa vidím ako úspešná líderka s tímom ľudí.  Veľmi by som túžila po vlastnom bývaní, kancelárií a pobočke.