Spokojnosť, vyrovnanosť a odolnosť voči negatívnym vplyvom

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 15.12.2016
0
982d
1504
Blog 15.12.2016

Dňa 26.10.2016 sa na Stavebnej fakulte STU v spolupráci s GrowJOB institute uskutočnilo podujatie na tému Spokojnosť, vyrovnanosť a odolnosť voči negatívnym vplyvom. Hosťom tejto prednášky bol Matěj Krejčí, konzultant, lektor a coach.

Hneď na začiatku si študenti vyskúšali jednoduché cvičenie, ktorého podstatou bolo podanie ruky osobám, ktoré sedeli najbližšie. Po milom zvítaní nasledoval úsmev, prerastajúci do smiechu. Vďaka tejto úlohe sme si mohli overiť, že všetci ľudia sa smejú rovnako a zároveň sa nám okamžite zlepšila nálada. Matěj Krejčí sa nám zdôveril so šokujúcimi štatistikami, podľa ktorých sa dieťa smeje 100 krát za deň, zatiaľ čo dospelý iba 20 krát. Prečo to však tak je, keď úsmev nestojí nič a prináša mnoho?

Otázka zameraná na rady študentov znela: "Čo pre vás znamená spokojnosť?" Jeden zo študentov si pod spokojnosťou predstavoval práve vnútornú vyrovnanosť, ďalší trávenie voľného času tak, ako chceme. Matěj poukázal na výrok "happiness now". V terajšom uponáhľanom živote si už nie sme schopní vychutnať malé momenty spokojnosti a zaoberáme sa skôr tým, čo všetko nám ešte treba urobiť, čím všetkým sa ešte musíme v duchu trápiť. Dôležitý je aj fakt, že veľa ľudí sa nevie uspokojiť s tým, čo má a chce stále viac.

 

Ako môžeme popísať súčasnú dobu? Ľudia majú tendenciu sa sťažovať a dúfať v lepšiu variantu prítomnosti. Matěj Krejčí nám poskytol prehľad porovnania so situáciou v minulosti. Človek sa dožíva v priemere 78 až 86 rokov, keďže úroveň zdravotníctva sa značne zvýšila. Zároveň úmrtnosť u detí klesla. Žijeme v najmierumilovnejšom období oproti minulosti. Technológia sa stále rozvíja, a tak nám i naďalej uľahčuje dennodenný život. Napriek všetkým týmtom plusom sa naša spokojnosť nezvyšuje, dokonca mierne klesá. Prečo je to práve tak?

Na stav našej spokojnosti pôsobia najmä externé faktory. Na chvíľu sa vráťme do stredoškolských lavíc a povedzme si niečo o amygdale v mozgu. Amygdala sa nachádza v strednej časti spánkového laloku. Pôsobí ako tzv. radar na problémy, a preto nás dokáže varovať pred nebezpečenstvom. Zameriava sa na negatívne vplyvy, čo môže viesť k ich znásobovaniu. Ak zvyknete sledovať večerné správy, určite ste si už všimli ich ponurý podtón, negatívne hlasy moderátorov a pesimistický obsah. Všetky tieto faktory vplývajú na našu amygdalu.

Výrok Henryho Forda hovorí: "Pokiaľ veríte, že to pôjde alebo nie, máte pravdu." Je teda možné amygdalu posilniť? Matěj Krejčí nám odporúča žiť v momente, užívať si ho a netrápiť sa inými záležitosťami. Spokojnosť taktiež nespočíva v materiálnych veciach. O takých 10 rokov si iste spomenieme skôr na pocit z večera stráveného s priateľmi, ako na pocit pri kúpe nového mobilu.

"Collect moments not things“

 

 

Na podujatí sme si popísali tri druhy motivácie, a to: peniaze, a najmä ich význam pre nás, kariéru a životný status, ktorý prináša, a tzv. calling = pridaná hodnota, ktorá nám z vykonávania práce plynie, napr. hrdosť, ktorú pociťujeme z našich úspechov. Na základe výsledkov uskutočneného výskumu sme zistili, že pani upratovačky motivuje práve calling, a to konkrétne úsmev, ktorý môžu pri plnení pracovných povinností šíriť ďalej.

Vedeli ste, že čierne diery nevznikajú iba vo vesmíre, ale aj v súvislosti s uznaním a primárnymi potrebami? Táto diera vzniká, keď si príliš zakladáme na pocite pochvaly. Prejavuje sa najmä pri našich činnostiach na Facebooku. Pestujú si ju tzv. zberači likov, ktorí zverejňujú veľké množstvo informácií týkajúcich sa ich osobného života, a to v podobe napríklad fotiek z dovolenky. Málo likov pre nich predstavuje osobnú prehru.

Dozvedeli sme sa aj o hrozbe, ktorá spočíva práve v našom "škrečkovi". Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť pocit apatickosti, ktorý spôsobuje obyčajné nič nerobenie. Výsledkom sú výčitky, pochybnosti a pocit bezmocnosti, vplyvom ktorého sa dostávame do slučky. Vo vykonávaní povinností nám bránia prekážky vo vlastnej hlave. Nášho "škrečka" si však môžeme vycvičiť. Je nutné sa opýtať samého seba, kde sme urobili chybu, čo sme sa z nej naučili a kam sa môžeme ďalej posunúť.

 

 

Na spokojnosť sa môžeme podľa Matěja Krejčího pozerať nasledujúcimi spôsobmi. Spokojnosť vo flow predstavuje stav, pri ktorom sa venujeme činnosti, ktorá nám spríjemňuje deň a zároveň pre nás predstavuje výzvu. Keď sa nachádzame vo stave flow, vzniká veľká pravdepodobnosť, že stratíme pojem o čase. V každom z nás môže tento stav vyvolať niečo iné - u niekoho to je tanec, u iného rozhovor. Spokojnosť spočíva najmä v drobnostiach, je lepšie sa vyhnúť prílišnému materializmu.

Taktiež by sme sa mali zamerať na náš fyzický stav, športovať a venovať dostatočný čas spánku. Nezanedbávajte ani váš rozum. Mozog je neuroplastický sval a dokáže stále pracovať. Využite voľné chvíle na štúdium cudzieho jazyka alebo hre na hudobnom nástroji. Vyhnite sa aj škatuľkovaniu, k čomu má iste sklon každý z nás. Pokúste sa dať druhej strane šancu, určite vás prekvapí. Spokojnosť spočíva aj v začatí odznova. Často sa mýlite? Nevadí. Úspešný človek vidí namiesto chýb príležitosti k zlepšeniu. Ľudový výrok "nikto učený z neba nespadol" stále platí. Najmä nezabúdajte na trávenie času v spoločnosti iných. Oxytocín, alebo inak povedané hormón spokojnosti, si môžete dopĺňať práve objatiami. Za deň by ste si ich mali absolvovať minimálne osem. Máte zlý deň? Pomôžte cudzej osobe a všimnite si, ako sa vaše vnímanie okamžite zmení.

Na záver si pripomeňme odporúčanie nášho hosťa. Pozitívne myslenie si môžeme navodiť vytvorením tzv. flow lístka = lístka vďačnosti. Každý večer si zaznamenajte pozitívne veci, ktoré sa vám v daný deň stali a priraďte im číslo na stupnici od 1 až po 10. Pokúste sa na nich opätovne pozrieť o niekoľko mesiacov a spomeňte si, ako ste sa pri nich cítili.

Tešíme sa na Vás pri ďalších podujatiach. Veríme, že každé podujatie, ktorého sa zúčastnite, si zaznačíte do flow lístka. :)

Napísala Nikola Janovcová