ROZHODNUTIE: KAM PO VÝŠKE 2016

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 25.10.2016
0
1033d
1743
Blog 25.10.2016

Každý študent premýšľa nad tým, čomu by sa chcel venovať po škole. Niektorí v tom majú jasno hneď. Život majú naplánovaný do detailov a výška pre nich znamená len ďalší krok na ceste za svojím cieľom. Mnoho študentov však na výšku nastúpi s mysľou nezaťaženou plánom do budúcnosti. Vysoká škola pre nich predstavuje priestor pre lepšie spoznanie samého seba a objavovanie nepoznaných príležitostí. Je však dobré poznať svoje možnosti čo najskôr. AZU Bratislava preto pripravila 2. ročník podujatia Rozhodnutie: Kam po výške?, ktoré sa uskutočnilo 12.10.2016 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Podujatie prebiehalo formou panelovej diskusie a študenti mali možnosť dozvedieť sa viac o štyroch základných oblastiach uplatnenia sa na trhu práce: podnikaní, zamestnaní, vede a výskume, freelancingu. Oblasť podnikania zastupovala Lenka Bednárova z InQb Univerzitného technologického inkubátora. Inkubátor sa venuje aktívnemu pomáhaniu začínajúcim podnikateľom a start-upom. Zamestnanie prišiel predstaviť Pavel Luka zo slovenskej spoločnosti ESET, ktorá v súčasnosti pôsobí po celom svete. Pôsobenie vo vede a výskume študentom priblížil František Duchoň, spoluzakladateľ a predseda občianskeho združenia Národné centrum robotiky sídliacom na FEI STU v Bratislave. Freelancing predstavil Peter Beňo, ktorý sa venuje webovým stránkam už od svojich 11 rokov. Okrem freelancingu pôsobí aj ako doktorand na FEI STU.

 

 

Čo sme sa teda dozvedeli? Hostia nám predstavili výhody a nevýhody jednotlivých oblastí, aké možnosti majú študenti, podelili sa s nami o úspechy aj neúspechy. Nakoniec každý predstaviteľ oblasti odovzdal študentom aj rady do ich študentského a pracovného života.

Výhody a nevýhody

Podnikanie:

 • Výhody:

o   Vhodné pre ľudí, ktorí vedia, čo chcú robiť

o   Možnosť pracovať na svojich vlastných projektoch

o   Možnosť dosiahnuť úspech s vlastným projektom

 • Nevýhody:

o   Podnikateľ nesie riziko (investície sa nemusia vrátiť vôbec alebo sa vrátia veľmi pomaly)

o   Čakanie na peniaze, ktoré sa ani nemusia dostaviť

o   Ťažké začiatky podnikania (pomalý rozbeh, veľa zlyhaných projektov, kým nájde podnikateľ ten správny)

o   Komplikácie v obchodovaní so zahraničím (iné obchodné a právne podmienky)

Zamestnanie:

 • Výhody:

o   Stabilita

o   Pocit, že človek je súčasť väčšieho celku

o   Pevný režim

 • Nevýhody:

o   Pocit nedostatočnej sebarealizácie

o   Keď sa dostaví úspech, tak podnikateľ zlíže smotanu aj za prácu svojich zamestnancov, čo môže zamestnanca demotivovať

o   Čím väčšia firma, tým menšia flexibilita (menej možností pre zamestnanca dohodnúť si lepšie podmienky so šéfom)

Veda a výskum:

 • Výhody:

o   Doktorand je pán svojho času

o   Čas venovať sa vede, výskumu a technike

o   Voľnosť tvoriť, vymýšľať, pracovať v mladom kolektíve

 • Nevýhody:

o   Nedostatok financií

o   Neefektívne využívanie peňazí (korupcia, byrokracia)

Freelancing:

 • Výhody:

o   Človek robí sám pre seba

o   Freelancer robí kedy chce a čo chce

o   Cenu svojej práce si určuje sám

o   Ľahšie obchodovanie so zahraničím

 • Nevýhody:

o   Motivácia – freelancer sa musí vedieť sám namotivovať

o   Problém s platením (klienti častokrát nezaplatia a súdne vymáhanie sa neoplatí)

o   Musí sa sám ďalej vzdelávať, a to nielen v jeho odbore

o   Zlý výber technológií (neochota investovať do lepších technológií, ktoré by zefektívnili prácu)

Možnosti pre študentov:

Podnikanie:

 • o  Inkubátor pomáha úplne začínajúcim firmám i firmám, ktoré existujú menej ako tri roky.
 • Mentoring, poskytnutie kancelárskych priestorov, doplnkové služby, podujatia, získavanie kontaktov, pomoc pri tvorbe biznis plánu.

Zamestnanie:

 • Považujú za dôležité, aby pracujúci študent doštudoval vysokú školu, aby neuprednostňoval prácu popri škole pred štúdiom – štúdium má byť prioritou.
 • Je dobré pracovať počas školy, aby študent získal nejakú prax už počas štúdií.

Veda a výskum:

 • Byť proaktívny – treba využívať možnosti, ktoré škola a štúdium ponúkajú.
 • Pre pokračovanie na doktorandskom štúdiu je prospech dôležitý.
 • Bakalárske a diplomové práce tvoriť v spolupráci s firmami a robiť ich čo najlepšie.

Freelancing:

 • Odporúča sa najskôr zamestnať – naučíte sa efektívne a produktívne pracovať.
 • Naučiť sa aj niečo z účtovníctva, práva, naučiť sa komunikovať a vyjednávať.
 • Networking a zháňanie klientov (napr. cez firmy, v ktorých ste pracovali, cez agentúry alebo zháňať si ich sami).

 

 

Úspechy a neúspechy

Podnikanie:

 • Úspechy:

o   Úspešné podnikanie v zahraničí

o   Spolupráca s inými firmami na vývoji nových produktov, služieb

o   Vyvinutie vlastného projektu, ktorý je jedinečný a dokáže konkurovať aj zahraničným firmám

 • Neúspechy:

o   Problémy s komunikáciou s klientmi

o   Neúspešné podnikanie v zahraničí – zlý odhad trhu, neznalosť miestnej legislatívy

o   Nedostatočný prieskum trhu a konkurencie (nie sú len priami konkurenti, ale aj nepriami - služba môže byť iná, no zákazníci ju uprednostnia a pod)

o   Problémy v spolupráci spolumajiteľov firiem – nedostatočné doriešenie podmienok a pravidiel, resp. neurčenie si žiadnych pravidiel

Zamestnanie:

 • Úspech:

o    Zamestnanec prispeje k rastu firmy

 • Neúspech:

o    Zamestnanec môže byť demotivovaný

Veda a výskum:

 • Úspechy:

o   Úspešná symbióza s firmami

o   Národné centrum robotiky – priblíženie sa firmám a predpoklad rastu

 • Neúspechy

o   Každodenná záležitosť - treba sa s tým vedieť vyrovnať a posúvať sa ďalej

o   Nevydarené spolupráce

Freelancer:

 • Úspechy:

o    Prvá platená zákazka v 13-tich rokoch

o    Prvá zákazka na elektronický obchod v 15-tich rokoch

o    Prvé zamestnanie v 18-tich rokoch

o    Projektový manažér

o   Netreba sa báť povedať nie, keď si je človek istý, že to nie je dobré (vyplatilo sa mu to :D)

o   Prijatie na doktorandské štúdium

 • Neúspechy

o   Klienti, ktorí nezaplatili – preto nerobte nič bez papiera, inak hrozí, že vám nezaplatia

Čo ak má zamestnanec/študent nápad:

Podnikanie:

 • Otestovať nápad najprv medzi svojimi blízkymi a priateľmi.

Zamestnanie:

 • Je dôležité počúvať myšlienky a nápady svojich zamestnancov.
 • Zamestnanci častokrát nie sú kritickí k svojim nápadom.

Veda a výskum:

 • Nápad je žiadaný  - musíte prísť s vlastným nápadom, ktorý dokáže vedu posunúť ďalej.

Freelancing:

 • Človek by mal byť otvorený podnetom od iných ľudí, mal by ich prehodnotiť.
 • Vybrať si mentorov, nechať si od nich poradiť a učiť sa od nich.
 • Sám byť mentorom, posúvať svoje skúsenosti ďalej.

RADY NA KONIEC

Podnikanie:

 • AKTIVITA ZVYŠUJE ÚSPECH
 • Hľadať si možnosti, ako sa posúvať ďalej, rozvíjať sa v tom, čo vás baví a ďalej sa vzdelávať aj v iných oblastiach.
 • Nájsť priestor, v ktorom by ste chceli podnikať.
 • Stretávať sa s ľuďmi, vyhľadávať si informácie, byť kreatívny, robiť na projektoch.

Zamestnanie:

 • Všetko sa dá robiť naplno, netreba sa nechať len viesť životom.
 • Robte, skúšajte projekty, nebojte sa zlyhať, nie všetko v živote vyjde, treba sa utriasť a pohnúť ďalej.

Veda a výskum:

 • Buďte proaktívni, využite svoje možnosti a zbierajte skúsenosti.
 • Netreba to preháňať.

Freelancing:

 • Pozerajte sa ďalej, majte ciele, idoly, plány.
 • Pokračujte na Phd – možnosť ďalej študovať, čo chcete vo svojom odbore.
 • Nenechajte sa demotivovať ľuďmi, ktorí o vás majú nízku mienku.
 • Nenechajte sa demotivovať neúspechom, treba sa poučiť.
 • Nezabúdať na osobný život a odpočinok a zdravie (work life balance).

Dozvedeli sme sa, aké sú výhody a nevýhody jednotlivých oblastí, aké možnosti pre študentov jednotlivé oblasti ponúkajú, aké úspechy hostia dosiahli, ale aj aké neúspechy ich postretli. Veríme, že po podujatí bol každý zúčastnený študent rozhodnutý! :)

Napísala Jana Hrivňáková