Marián Riška: Poznatky získané počas štúdia sú dôležitým základom pre ďalší odborný rast

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 24.10.2016
0
1029d
1827
Blog 24.10.2016

 
Meno: Marián Riška
Univerzita: Žilinská univerzita
Katedra:  Katedra železničnej dopravy, 
Ročník: absolvent
Pracovná pozícia:  Výpravca ŽSR, OR Trnava
   

 

Prečo si si vybral štúdium na Žilinskej univerzite?

Po ukončení SPŠ Dopravnej, odbor: Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy, som sa chcel zamestnať ako výpravca. Vzhľadom k tomu, že vtedy bola hospodárska kríza a železničné podniky hromadne prepúšťali alebo rekvalifikovali svojich zamestnancov, bolo v tom čase takmer nemožné sa na ŽSR dostať. Preto som sa rozhodol v pokračovaní štúdia železníc na vysokej škole. A keďže na rozdiel od Ruskej federácie, máme na Slovensku len jednu vysokú školu „Železničnú“, rozhodol som sa pre Žilinskú univerzitu a katedru Železničnej dopravy, a bolo to správne rozhodnutie.

 

Železničná doprava bolo tvoje vysnívané zameranie?

Od detstva som obdivoval železnice, venoval som sa modelovým železniciam, v knižnici som mal prečítané všetky publikácie s témou železníc (vtedy ešte nebol internet), a môj dedko, traťmajster na dôchodku, mi často rozprával všelijaké zaujímavé príbehy zo života na ČSD. Takže som sa chcel stať rušňovodičom a išiel som si za tým.

 

Čo by si zmenil na štúdiu na katedre železničnej dopravy?

Určite by som pridal viac železničných predmetov a ubral niektoré neželezničné. Vzhľadom k tomu, že Žilinská univerzita je jediná „železničná“ univerzita na Slovensku, je chybou ustupovať v otázkach železničnej odbornosti na úkor nejakých iných odborov len preto, aby sme na Katedru železničnej dopravy dostali čo najviac študentov.

 

Čo by si odporučil súčasným študentom, ktorí študujú na katedre železničnej dopravy?

Odporučil by som im, aby sa v predstihu zaujímali o voľné pracovné miesta v železničnom sektore, napr. už v štvrtom ročníku.

 

Myslíš, že odbor železničná doprava je perspektívny a jeho absolventi majú uplatnenie v podmienkach SR?

V podmienkach našej dopravnej politiky má železnica obmedzené možnosti rozvoja, ale perspektívu určite má. Uplatnenie absolventov je jedno z najlepších v rámci fakulty PEDAS. V mojom ročníku si každý, kto chcel robiť na železnici, prácu našiel, či už u ŽSR, alebo u štátnych a súkromných dopravcov.

 

Čo si myslíš o možnostiach praxe počas štúdia?

Prax počas  štúdia bola dvojaká. Bol to názov predmetu, ale to boli skôr exkurzie. A potom bola možnosť absolvovať prax v štátnych železničných podnikoch, tá bola možná cez letné prázdniny. Ja som napr. dva krát absolvoval prax v dĺžke jedného týždňa ako výpravca ŽSR.

 

Ako si popri štúdiu naberal prax? Čo všetko si sa musel naučiť aby si zvládol aktivity popri škole?

Prax sa počas štúdia vynikajúco naberala na výberových prednáškach, na ktorých prednášali ľudia zo železničnej prevádzky, a to bola radosť (ŽSR a súkromný dopravcovia) a niekedy aj smútok (ZSSK CARGO) počúvať. Vďaka tomu sme vedeli, čo nás čaká po škole. Aktivity popri škole neboli žiadnym problémom, keď sa študent priebežne učí a plní si svoje povinnosti.

 

Čo by si navrhoval v rámci prepojenia študentov a praxe pre odbor železničná doprava?

Určitý druh praxe napr. z riadenia železničnej dopravnej prevádzky môžu študenti získať na hodinách dopravného výcviku v dopravnom laboratóriu. Nášmu dopravnému laboratóriu však treba popriať, aby sa tešilo rovnakej pozornosti vedenia univerzity a katedry, akej pozornosti sa teší u študentov, rôznych aj zahraničných návštev, a samozrejme aj detí.

 

Aj v súčasnosti pracuješ v odbore, ktorý si vyštudoval. Aká je náplň tvoje práce? Využívaš poznatky získané počas štúdia? Baví ťa tvoja práca?

Pracujem ako výpravca ŽSR, OR Trnava, zriaďovacia stanica Bratislava Východ. Pracujem na diaľkovo ovládanom zabezpečovacom zariadení, ovládam tri dopravne: Bratislava Vajnory, Odb. Močiar a Odchodová skupina juh. Je potrebné povedať, že práca výpravcu je stredoškolská práca, kvôli tomu naozaj nikto nemusí ísť na vysokú školu. Ale ja som rád, že mám kontakt so železnicou a nesedím niekde v kancelárii. Poznatky získané počas štúdia sú pre mňa dôležitým základom pre ďalší odborný rast a celoživotné vzdelávanie v mojom odbore.

 

Čo by si chcel v živote dosiahnuť a ako si predstavuješ svoju budúcnosť o 5 rokov?

V budúcnosti by som sa chcel zamestnať na nejakom dopravnom odbore OR alebo GR ŽSR. Vzhľadom na to, že som vyštudoval Katedru železničnej dopravy a pracujem ako výpravca na jednej z najdôležitejších staníc na Slovensku, tak mám na to aj celkom reálne predpoklady. Za 5 rokov sa určite veľa zmení, budem rád, keď sa budem môcť aktívne podieľať na riadení a zlepšovaní fungovania môjho zamestnávateľa. 

 

 

Prečítajte si tiež článok s Máriou Murray Švidroňovou, riaditeľkou o.z. ZADOBE, ktoré sa venuje realizácii kurzov pre študentov zameraných na soft skills a stretnutia s podnikateľmi.

 

 

Rozhovor spracovala Lenka Černá,  © AZU - Aktivita Zvyšuje Úspech, 2016 . Tento článok vznikol v rámci série popularizačných článkov úspešných absolventov slovenských vysokých škôl.