Chyť život do vlastných rúk a využi šancu už počas štúdia!

Autor: Aktivita zvyšuje úspech
Kategória: Blog
Dátum: 04.12.2013
0
2089d
2235
Blog 04.12.2013

Každý z nás určite pozná situáciu, kde čerstvý absolvent vysokej školy skončil buď na úrade práce, alebo sa zamestnal na pracovisku, ktorého požiadavky nedosahovali úroveň jeho nadobudnutého vzdelanie. Prečo je to tak?

Z údajov EUROSTAT-u vyplýva, že v súčasnosti má problém s uplatnením sa každý tretí človek, vrátane absolventov vysokých škôl. Práve otázkou uplatnenia sa absolventov vysokých škôl v praxi má ambíciu zaoberať sa národný projekt – Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Cieľom tohto celoslovenského projektu je prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania reálnym potrebám vedomostnej spoločnosti, čiže tnz. vytvorenie prepojenia vysokej školy s podnikovou praxou, aby z toho profitoval študent rôznymi spôsobmi. Študenti tak dokážu získať počas praxe, stáží a exkurzií kontakt s možnými zamestnávateľmi, pričom „príprava na zamestnanie“ bude podporovaná aj zo strany školy.  Absolvent vysokej školy bude dobre pripravený na zamestnanie sa nielen z hľadiska teoretických vedomostí a znalostí, ale aj so schopnosťou ich prakticky využívať v praxi. Takto pripravený študent má možnosť získať viac ocenenú pozíciu u atraktívnych zamestnávateľov a jeho nadobudnutá prax zvýši úspešnosť a hodnotu na trhu práce. Všetko závisí len od jeho aktivity a šikovnosti.

 Ešte stále váhaš?

Každý máme možnosť sa rozhodnúť a urobiť niečo pre seba. Byť posledným vagónom vlaku neznamená, že nedokážeme nabrať silu a zaradiť sa medzi prvých. Človek musí len chcieť, pracovať a nevzdávať.
„Cesta k úspechu je hlavne o masívnej a rozhodnej činnosti, tvrdej práci a neprestajnom postupe.“ (Anthony Robbins)

Národný projekt je podporený Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Vzdelávanie. Prijímateľom podpory a koordinátorom je Ústav informácií a prognóz školstva, ktorý je  organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠVVaŠ SR.

Viac: http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/