Záverečné práce

NázovSpojená s praxouZameranieSpoločnosť
Efektívna tvorba technickej dokumentácie využitím vzorových riešení - preskladnenia Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Metodiky hodnotenia enviromentálnych aspektov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Popáleniny po brúsení synchrónnych krúžkov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Príčina vzniku nečistôt v GEH - púzdrach, komponentoch pre montáž remeňových napínačov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Riešenie problematiky vzniku popálenín v zápichovom procese brúsenia (PGE) Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Kontrola držiakov na parameter nevaváha a stanovenie hraničnej hodnoty nevyváhy držiakov brúsnych kotúčov pri výdaji zo skladu náradia do výroby Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Alternatívne technológie k technológií rozťahovania s gumou Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Súťažná téma firmy Matador - Vplyv čistoty povrchu základného materiálu na kvalitu zvarov vzhľadom na náklady prípravy povrchov (Dubnica nad Váhom) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Problémy vzniku trhlín na profilových polotovaroch, pri zváraní profilov valcovaných za tepla a ťahaných za studena (Dubnica nad Váhom) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Návrh manipulátora na nakladanie kolies na montážnej linke osobných automobilov (Dubnica nad Váhom) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Návrh hranovacej jednotky pre vŕtanie otvorov na mazanie ložiskových krúžkov (Dubnica nad Váhom) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Návrh vŕtacej jednotky pre vŕtanie otvorov na mazanie ložiskových krúžkov (Dubnica nad Váhom) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Manažment požiadaviek na prepravu (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Manažment prázdnych obalov (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Sklady /Supermarket, Sklad prázdnych obalov, Expedícia/ (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Systémový sklad (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - AGV autonómny vláčik pre zásobovanie (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Milk Run vláčik pre zásobovanie (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Zlepšovanie procesov implementovaním metód a techník štíhlej výroby - LEAN v podmienkach MATADOR Automotive, a.s. (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Analýza rizík vybraných procesov, definovanie kľúčových rizík procesov z pohľadu ich významu a výskytu, s návrhom opatrení na zníženie miery rizika na únosnú mieru (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Výpočet korelácie medzi mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami materiálu, nastavenými parametrami stroja a výškou chybovosti v procese lisovania (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Projekt Audi Q7-Kontrola aktuálnosti a revízia počtu kontrol vykonávaných v procese kontrolórmi procesu s ohľadom na aktuálne problémy vo výrobnom procese s prihliadnutím na špecifické požiadavky zákazníka (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Alternatívny spôsob fixácie Easy Entry mechanizmu na zostavu pozdĺžneho posuvu sedadla / Alternative (additional) way of fixing the Easy Entry mechanism to the Track System Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Optimalizácia uchytenia pevnej sedačky zadnej rady redukovaním počtu dielov pri zachovaní pevnostných požiadaviek a hmotnosti / Optimalization of the Addapter for fixing of the Rear Seat Structure to Body in White Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Výškové nastavenie sedadla iba v Z-ovom smere + integrácia naklápania sedáku vrátane uchytenia na zadný priečny nosník / Height Adjustment in pure Z direction + Tilt Function including attachment of Cushion Pan to Rear Cross Tube Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh konceptu odkladacieho priestoru pod prednou sedačkou pre metalovú štruktúru spoločnosti Adient / Concept of storage under front seat based on Adient's metal structure Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Problém s ovládacím mechanizmom koľajníc pre posuv automobilového sedadla vpred/vzad. Navrhni riešenie ako zastaviť/významne obmedziť kmitanie ovládacej páky pri jej návrate z otvorenej do východiskovej polohy. / Unlocking issue of track release syst Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh mechanizmu sklápateľnej hlavovej opierky spľňajúcej požiadavky špecifikácie FMVSS 202a / Proposal of the foldeable head restraint mechanizmu fulfilling requirements of the FMVSS 202 a requirements Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Optimalizácia adaptéra pre sedadlo druhej rady na projekte BMW G07 / Optimization of the adapter (podium) for second row seat in the project BMW G07 Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Ďalšia/Optimalizovaná generácia kovovej štruktúry tretej rady sedadiel pre Opel Zafira / Next generation of the Metal Structure for Zafira 3rd Row seat Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh deformačného elementu pre Whiplash test / Design of Defo Element for Whiplash test Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Zvyšovanie efektivity riadenia rizika v oblasti vývoja a výroby automobilových sedadiel / Enhancing the efficiency of risk management in automotive seating design and manufacturing Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh komfortných alebo "smart" aplikácií/funkcií pre novú generáciu sedačiek v strednom segmente vozidiel / Proposal of comfort or “smart” applications or functions for the new seat generation in middle-class car segment Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Analýza a optimalizácia existujúceho embedded softvéru pre hydraulické zariadenia Áno Software Danfoss Power Solutions a.s.
Návrh a realizácia prototypovej vulkanizačnej formy prostredníctvom 3D tlače Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Riadenie RS KUKA KR700 na základe výstupu kamerového systému Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Optimalizácia ciest v Sklade Analýza - Návrh - Vytvorenie knižnice Áno Programovanie M2M Solutions, s.r.o.
Určenie optimálnych dávok starostlivosti kritických zariadení modernizovanej ML Nie Stroje a strojárenstvo U. S. Steel Košice
Inovácia bicykel-zvýšenie účinnosti pohonu, variabilná zmena prevodu Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Architecture of MT and DCT and influence to dimensioning of synchrosystem Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Changing of parameters of frictional surface during the first 200 numbers of shiftings. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Parameters of frictional surface and influence for shift comfort in manual transmission Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
FEA analyse: Výpočet napätosti komponentov planétového Nie Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
FEA analyse: Fatigue analysis of the spring plate ARRES Nie Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Components for Clutch Release Bearings with joined functions Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Proposal of improved design of axial plastic washer Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Súťažná téma firmy Matador - Návrh a optimalizácia agregátu pre zariadenie pre medzioperačné pranie polotovarov v procese trieskového obrábania (Dubnica nad Váhom) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Optimalizácia procesu 2D a 3D frézovania odliatkov z tvárnej a sivej liatiny používaných pri výrobe lisovacích nástrojov (Dubnica nad Váhom) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Optimalizácia výrobných a logistických procesov v firme MATADOR Automotive, a.s. (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Zhodnotenie životnosti nástrojov z hľadiska použitia inovatívnych technických riešení (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador -Porovnanie ekonomicko-technických dopadov liatinových a zváraných konštrukcií nástrojov pre použitie na transferových lisoch (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Optimalizácia parametrov odporového zvárania za účelom zvýšenia životnosti elektród (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Riešenie, resp. optimalizácia výmeny nástrojov na PEKRDNS 160 a 125T (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Vplyv vlastností materiálu na lisovateľnosť a kvalitu výliskov na diely vyrábané v automobilovom priemysle (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR HOLDING, a.s.
Porovnanie konvenčných technológií s progresívnymi pri frézovaní z hľadiska sledovania technického stavu stroja Áno Stroje a strojárenstvo MK MIKOR s.r.o.
Meranie hrúbky zvaru viacvrstvovej fólie v automatickom výrobnom procese Áno Stroje a strojárenstvo Manz Slovakia s.r.o.
Analýza faktorov plánovania zákazkovo orientovanej výroby a návrh metódy plánovania Áno Stroje a strojárenstvo SOVA Digital a.s.
Porovnanie modulov Plechový diel - v softvérových 3D riešeniach: Inventor, SolidWorks a Solid Edge Áno Stroje a strojárenstvo SOVA Digital a.s.
Transparentné náklady produktu počas jeho životného cyklu Nie Analýzy a štatistiky SOVA Digital a.s.
Optimalizácia elektród pri procese odporového stykového zvárania Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Spoľahlivosť prevádzky centrálnych zariadení Áno Rôzne Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Likvidácia odpadových vôd Áno Rôzne Schaeffler Skalica spol. s r.o.