Záverečné práce

NázovSpojená s praxouZameranieSpoločnosť
Software pre návrh počtu zubov planétových prevodoviek na základe požadovaného prevodového pomeru a ďalších vhodných parametrov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zníženie počtu priechodov pri brúsní čiel na stroji DDS. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Optimalizácia tepelného spracovania na pásovej kaliacej peci Wienstroth. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Nakladanie opačne orientovaného synchroneho krúžku do pracovného priestoru brúsky Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zlepšenie priamosti obežnej dráhy po zápichovom brúsení. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Príprava konceptu nahradenia aktuálnych lisov v montážnej linke za Servolise. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh a optimalizácia COM add-in do MS Office pre správu reportov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Solution for ensuring the position of synchronization sleeve in neutral status Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Components for Clutch Release Bearings with joined functions Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Proposal of assembly connection of antiwear clutch release ring and outer ring Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Spoľahlivosť prevádzky centrálnych zariadení (CZ) Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Metodiky hodnotenia environmentálnych aspektov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Likvidácia odpadových vôd. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh a optymalizácia ložísk v dvojspojkovej prevodovke Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Proposal of improved design of axial plastic washer Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Energomanažment vo veľkom podniku Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Kontrola držiakov na parameter nevyváha a stanovenie hraničnej hodnoty nevyváhy držiakov brúsnych kotúčov pri výdaji zo skladu náradia do výroby. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Optimalizácia elektród pri procese odporového stykového zvárania Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh vhodného pohonu pre zapichovacie frézovacie zariadenie Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Nová generácia tesnení s nízkym súčiniteľom trenia Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Prúdenie vzduchu okolo spojkového ložiska počas prevádzky Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Prúdenie maziva v ložisku počas prevádzky Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Inovácia bicykla Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Štúdium obrábateľnosti hliníkových materiálov technológiou frézovania Áno Stroje a strojárenstvo DMK Progressive Engineering s.r.o.
Návrh konštrukčného riešenia malého CNC stroja Áno Stroje a strojárenstvo DMK Progressive Engineering s.r.o.
Štúdium progresívneho frézovania tvarových plôch Áno Stroje a strojárenstvo DMK Progressive Engineering s.r.o.
Štúdium obrábateľnosti vybraných materiálov používaných v automobilovom priemysle Áno Stroje a strojárenstvo DMK Progressive Engineering s.r.o.
Štúdium aspektov vysokoposuvového obrábania Áno Stroje a strojárenstvo DMK Progressive Engineering s.r.o.
Znižovanie zákazníckych reklamácií v automobilovom odvetví Nie Stroje a strojárenstvo Kia Motors Slovakia
Komplexné riešenie civilnej oceľovej konštrukcie Áno Stroje a strojárenstvo JSK-Tech s.r.o.
Komplexné riešenie technologickej oceľovej konštrukcie Áno Stroje a strojárenstvo JSK-Tech s.r.o.
Návrh medzioperačnej kontroly pri výrobe foriem pre lisovanie plastov Áno Výroba a produkcia 1. pn s.r.o.
Automatizácia prevádzkovej kontroly technického stavu železničných vozňov Áno Doprava a logistika Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Alternatívny spôsob fixácie Easy Entry mechanizmu na zostavu pozdĺžneho posuvu sedadla / Alternative (additional) way of fixing the Easy Entry mechanism to the Track System Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Optimalizácia uchytenia pevnej sedačky zadnej rady redukovaním počtu dielov pri zachovaní pevnostných požiadaviek a hmotnosti / Optimalization of the Addapter for fixing of the Rear Seat Structure to Body in White Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Výškové nastavenie sedadla iba v Z-ovom smere + integrácia naklápania sedáku vrátane uchytenia na zadný priečny nosník / Height Adjustment in pure Z direction + Tilt Function including attachment of Cushion Pan to Rear Cross Tube Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh konceptu odkladacieho priestoru pod prednou sedačkou pre metalovú štruktúru spoločnosti Adient / Concept of storage under front seat based on Adient's metal structure Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Problém s ovládacím mechanizmom koľajníc pre posuv automobilového sedadla vpred/vzad. Navrhni riešenie ako zastaviť/významne obmedziť kmitanie ovládacej páky pri jej návrate z otvorenej do východiskovej polohy. / Unlocking issue of track release syst Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh mechanizmu sklápateľnej hlavovej opierky spľňajúcej požiadavky špecifikácie FMVSS 202a / Proposal of the foldeable head restraint mechanizmu fulfilling requirements of the FMVSS 202 a requirements Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Optimalizácia adaptéra pre sedadlo druhej rady na projekte BMW G07 / Optimization of the adapter (podium) for second row seat in the project BMW G07 Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Ďalšia/Optimalizovaná generácia kovovej štruktúry tretej rady sedadiel pre Opel Zafira / Next generation of the Metal Structure for Zafira 3rd Row seat Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh deformačného elementu pre Whiplash test / Design of Defo Element for Whiplash test Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Zvyšovanie efektivity riadenia rizika v oblasti vývoja a výroby automobilových sedadiel / Enhancing the efficiency of risk management in automotive seating design and manufacturing Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh a realizácia prototypovej vulkanizačnej formy prostredníctvom 3D tlače Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Verifikácia simulácií pevností kovov s experimentálnymi meraniami. Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Vývoj matematického modelu pre simuláciu dynamickej tuhosti gumy v závislosti na frekvencií a na intenzite zaťažovania. Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Návrh konštrukcie formy pre plastový výlisok vyrábaný technológiou vstrekovania s dôrazom na optimalizáciu vstrekovacieho cyklu Áno Výroba a produkcia KM-SYSTÉM, s.r.o.
Zefektívnenie čistenia foriem v automobilovom priemysle Nie Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Súťažná téma firmy Matador - Optimalizácia výrobných a logistických procesov v firme MATADOR Automotive, a.s. (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR Automotive, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Zhodnotenie životnosti nástrojov z hľadiska použitia inovatívnych technických riešení (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR Automotive, a.s.
Súťažná téma firmy Matador -Porovnanie ekonomicko-technických dopadov liatinových a zváraných konštrukcií nástrojov pre použitie na transferových lisoch (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR Automotive, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Optimalizácia parametrov odporového zvárania za účelom zvýšenia životnosti elektród (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR Automotive, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Riešenie, resp. optimalizácia výmeny nástrojov na PEKRDNS 160 a 125T (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR Automotive, a.s.
Meranie hrúbky zvaru viacvrstvovej fólie v automatickom výrobnom procese Áno Stroje a strojárenstvo Manz Slovakia s.r.o.