Záverečné práce

NázovSpojená s praxouZameranieSpoločnosť
Optimalizácia spôsobu zásobovania vo virtuálnom prostredí Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Zefektívnenie správy obalového hospodárstva a jeho tok v podniku Nie Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Zlepšenie rozmiestnenia skladových zásob a plánovania výroby v spoločnosti Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Možnosti zefektívnenia skladových zásob v spoločnosti Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Návrh systému sledovania materiálového toku zo skladu príjmu do výrobného procesu v spoločnosti Nie Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Relayout skladu expedície v spoločnosti Nie Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Production technologies, and their design and cost impact Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Welding applications for seat constructions - Cost Impact of used welding application Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Seat design validation processes Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Materials and their composition for seat constructions Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Analysis of the production processes in seats production Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Digitalization in mechanical industry Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Application of advanced technologies in seat constructions Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Welding applications for seat constructions Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Production processes simulation & design to manufacturing Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Design of locking mechanisms for seat constructions Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Connecting components and their applications Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Gear mechanisms for seat constructions Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Plastic parts for seat mechanisms - design and application Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Seat's kinematic solutions for seat constructions Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
New materials in seat constructions Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
3D Tolerance analysis variation for seat constructions Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Production processes simulation Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Deformácie dielov spôsobené teplom pri MAG zváraní. Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Optimalizácia zváracieho procesu na základe vyhodnocovania online dát pri robotickom zváraní kovových konštrukcií sedadiel do aut Áno Výroba a produkcia Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Návrh kamerového systému pre odhalenie chýbajúcej ihličky pre skupinu produktov BU Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zvýšenie rozmerovej stálosti (kruhovitosť) oporných rolní pre brúsenie IDM na strojoch NOVA Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zvýšenie životnosti vulkolanu pri rozťahovaní klietok Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Využitie 3D tlače pre priemyselné využitie v oblasti náradia Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Vytvorenie konštrucého návrhu lámača triesky u STN pre materiály Rst35 a 37 Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Náhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchlo reznej ocele s povlakom FeinAl Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh vhodného druhu PVD povlaku ako náhrada za CVD Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh konceptu odkladacieho priestoru pod prednou sedačkou pre metalovú štruktúru spoločnosti Adient/Concept of storage under front seat based on Adients metal structure Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh robustného riešenia Soft Locku, ktorého funkcia nie je závislá od trenia / Robust design of "SoftLock" mechanism with minimal influence on Friction Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Zvyšovanie efektivity riadenia rizika v oblasti vývoja a výroby automobilových sedadiel/Enhancing the efficiency of risk management in automotive seating design and manufacturing Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh mechanizmu sklápateľnej hlavovej opierky spĺňajúcej požiadavky špecifikácie FMVSS 202a/Proposal of the foldeable head restraint mechanism fulfilling requirements of the FMVSS 202a requirements Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Ergonómia (pocitové vlastnosti-komfort ovládania) odomykacieho mechanizmu pozdĺžneho posuvu sedačky. Navrhnutie riešenia minimalizovania oscilácie ovládacej páky po odistení z hornej polohy/Unlocking issue of track release system.Propose solution to stop Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh konceptu vstrekovacej formy pre vonkajší plastový kryt sedačky/Concept of injection mould for plastics outer side valance Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Robotizácia montážneho procesu sedačky/Robotization of seat assembly process Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Návrh komforných alebo "smart" aplikácií/funkcií pre novú generáciu sedačiek v strednom segmente vozidiel/Comfort/clever features in next generation seats Nie Stroje a strojárenstvo Adient Slovakia s.r.o.
Software pre návrh počtu zubov planétových prevodoviek na základe požadovaného prevodového pomeru a ďalších vhodných parametrov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zníženie počtu priechodov pri brúsní čiel na stroji DDS. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Optimalizácia tepelného spracovania na pásovej kaliacej peci Wienstroth. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Nakladanie opačne orientovaného synchroneho krúžku do pracovného priestoru brúsky Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Zlepšenie priamosti obežnej dráhy po zápichovom brúsení. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Príprava konceptu nahradenia aktuálnych lisov v montážnej linke za Servolise. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh a optimalizácia COM add-in do MS Office pre správu reportov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Solution for ensuring the position of synchronization sleeve in neutral status Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Components for Clutch Release Bearings with joined functions Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Proposal of assembly connection of antiwear clutch release ring and outer ring Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Spoľahlivosť prevádzky centrálnych zariadení (CZ) Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Metodiky hodnotenia environmentálnych aspektov Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Likvidácia odpadových vôd. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh a optymalizácia ložísk v dvojspojkovej prevodovke Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Proposal of improved design of axial plastic washer Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Energomanažment vo veľkom podniku Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Kontrola držiakov na parameter nevyváha a stanovenie hraničnej hodnoty nevyváhy držiakov brúsnych kotúčov pri výdaji zo skladu náradia do výroby. Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Optimalizácia elektród pri procese odporového stykového zvárania Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Návrh vhodného pohonu pre zapichovacie frézovacie zariadenie Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Nová generácia tesnení s nízkym súčiniteľom trenia Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Prúdenie vzduchu okolo spojkového ložiska počas prevádzky Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Prúdenie maziva v ložisku počas prevádzky Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Inovácia bicykla Áno Stroje a strojárenstvo Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Štúdium obrábateľnosti hliníkových materiálov technológiou frézovania Áno Stroje a strojárenstvo DMK Progressive Engineering s.r.o.
Návrh konštrukčného riešenia malého CNC stroja Áno Stroje a strojárenstvo DMK Progressive Engineering s.r.o.
Štúdium progresívneho frézovania tvarových plôch Áno Stroje a strojárenstvo DMK Progressive Engineering s.r.o.
Štúdium obrábateľnosti vybraných materiálov používaných v automobilovom priemysle Áno Stroje a strojárenstvo DMK Progressive Engineering s.r.o.
Štúdium aspektov vysokoposuvového obrábania Áno Stroje a strojárenstvo DMK Progressive Engineering s.r.o.
Návrh a realizácia prototypovej vulkanizačnej formy prostredníctvom 3D tlače Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Verifikácia simulácií pevností kovov s experimentálnymi meraniami. Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Vývoj matematického modelu pre simuláciu dynamickej tuhosti gumy v závislosti na frekvencií a na intenzite zaťažovania. Áno Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Návrh konštrukcie formy pre plastový výlisok vyrábaný technológiou vstrekovania s dôrazom na optimalizáciu vstrekovacieho cyklu Áno Výroba a produkcia KM-SYSTÉM, s.r.o.
Zefektívnenie čistenia foriem v automobilovom priemysle Nie Stroje a strojárenstvo ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Súťažná téma firmy Matador - Optimalizácia výrobných a logistických procesov v firme MATADOR Automotive, a.s. (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR Automotive, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Zhodnotenie životnosti nástrojov z hľadiska použitia inovatívnych technických riešení (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR Automotive, a.s.
Súťažná téma firmy Matador -Porovnanie ekonomicko-technických dopadov liatinových a zváraných konštrukcií nástrojov pre použitie na transferových lisoch (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR Automotive, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Optimalizácia parametrov odporového zvárania za účelom zvýšenia životnosti elektród (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR Automotive, a.s.
Súťažná téma firmy Matador - Riešenie, resp. optimalizácia výmeny nástrojov na PEKRDNS 160 a 125T (Vráble) Nie Stroje a strojárenstvo MATADOR Automotive, a.s.